Daugavas Vanagi – Toronto nodaļaDaugavas Vanagi - Toronto nodaļa ir reģistrēta labdarības organizācija Kanādā, atrodas Kanādas Latviešu Centrā Toronto, ēkas lejas stāvā. Nodaļa dibināta 1950. gada 30. jūnijā.  

Daugavas Vanagu Toronto nodaļa:  
Valdes priekšsēdis:  Varimants Plūdons 1-416-755-8008  pludons@rogers.com
Nodaļas Vanadzes: Astrīde Jākobsone 1-416-534-5672

Tuvāka informācija: http://daugavasvanagi.ca/