Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis”

Mūsu moto – „Tā nav kļūda, tas ir variants!”


Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis” tika dibināts 2000.gadā, un 2010.gadā atzīmēja savu 10 pastāvēšanas gadadienu, izdejojot Jubilejas koncertu kopā ar vēl vieniem gaviļniekiem – Daugavas Vanagu Toronto deju kopu „Daugaviņa”. „Dižā Danča” vadītāja ir entuziastiskā tautas deju pazinēja Māra Simsone, kura savu talantu parādījusi ne tikai mācot deju soļus un kustības, bet arī veidojot horeogrāfijas. Ansamblis ar panākumiem piedalījies vairākās jaundeju skatēs. Kā veiksmīgāko skati var minēt 2004.gada skati Toronto, kurā tika iegūta 1.vieta, izdejojot M. Simsones „Iebrauca saulīte”. Māras dejas ir arī aizceļojušas un guvušas atzinību Latvijā – „Iebrauca saulīte” tika dejota VII vidējās paaudzes dejotāju svētkos Valmierā, un deja „Spieķītis” tika izdejota XVI Senioru deju svētkos Ikšķilē.

Ansamblis ir aktīvi piedalījies visos Kanādas dziesmu un deju svētkos, Garezera dziesmu dienās, vairākos Toronto latviešu centra sarīkojumos, uzstājies Indianapolē, Čikāgā, Sidrabenē, Mežciemā un Hamiltonā. „Dižajam Dancim” ir arī lieli un skaisti nākotnes plāni. Skats tiek vērsts uz Dziesmu dienām Austrālijā.

Ansambļa dejotāju vecums ir kā „raibs zaķis” – sākot no „ap 30” un tā tik uz priekšu. Vienmēr „Dižais dancis” priecājas redzēt jaunus dejotājus, kuri vēlas savus pirmdienas vakarus pavadīt jaukā un sirsnīgā pulkā, apgūstot latviešu tautas dejas soļus un izbaudot dejas burvību. Deja ir arī draudzība, un ne velti „Dižā Danča” dejotāji par savu mīļāko nodarbi dēvē „tērzēšanu pēc mēģinājuma pie glāzes Aldara zelta!”


Mēģinājumi notiek katru pirmdienu no 19:30 – 21:30 Toronto latviešu centrā, 4 Credit Union Dr, Toronto, M4A 2N8.

Vairāk informāciju par „Dižo Danci” un par iesaistīšanos var iegūt zvanot vai rakstot ansambļa vadītājai Mārai Simsonei (Tel. 905-827-5929, e-pasta adrese: jsimsons@cogeco.ca)