Laikraksts latviešiem Kanādā un visā pasaulē
literatūra – māksla – mūzika –
ziņas par politiku, saimniecisko dzīvi un sportu


Redakcijas kolēģija:

Ingrida Vīksna, Vita Gaiķe, Jānis Mežaks

4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario, M4A 2N8

tel.: 416-465-7902 begin_of_the_skype_highlighting            end_of_the_skype_highlighting
fakss: 416-465-8168 begin_of_the_skype_highlighting            end_of_the_skype_highlighting
e-pasts:
latvija.amerika@gmail.com 

Abonēšanas maksa:

Kanādā - 12 mēn. abonements $ 195.00, HST ieskaitot.
ASV -
12 mēn. abonements US $ 215.00;
Eiropā, Latvijā un citur - 12 mēn. abonements $ 275.00.

 

Sludinājumu maksa:
1 cm vienā slejā - $ 7.00
atkārtojot 3 reizes un vairāk, 25 % atlaide
Sludinājumu maksām Kanādā pieskaitāmi 13% HST

Laikraksta abonēšana un sludinājumi - tel. 416-466-1514 begin_of_the_skype_highlighting