Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība - TLPA

 

Dievam, tuvākam un savai tautai

 

TLPA ir bezpeļņas organizācija, dibināta 1972. gadā. 1974. gadā apvienībai piešķīra privilēģijas dokumentu (Charter). Korespondencei ar valdību lietojam anglisko apvienības nosaukumu: „Latvian Senior Citizens Association in Metro Toronto”.  Apvienība pārcēlās no Latviešu nama uz Latviešu Centru 1994. gadā, kur Apvienība jau 17 gadus īrē telpas.

 

Apvienības mērķis ir veicināt biedru sabiedrisko, garīgo un kulturālo dzīvi latviskā vidē. Jābūt 60 gadus vecam, lai iestātos Apvienībā. Pašreiz mūsu biedru skaits ir 500. Ik nedēļas apmeklētaju skaits caurmērā ir 180.

 

Mūsu saieti notiek reizi nedēļā, ceturtdienās. Nodarbības sākas jau no plkst. 9:00 no rīta.  Pie Apvienības darbojas: koris „Rota”, ansamblis „Pusstunda”, drāmas kopa, rokdarbnieču grupa un saimniecības grupa. Darbojas arī zolīšu grupa.  Programmas, kas sastāv no koncertiem, referātiem, jautrām pēcpusdienām, sākas plkst. 13:00.

 

Organizējam izbraukumus uz Saulaini, Sidrabeni, uz izrādēm Stratfordā un Casino Rama.

 

Apvienības valdes locekļi un brīvprātīgie darbinieki, iespēju robežās palīdz biedriem ar transportu, ar iepirkšanos un arī apmeklē slimniekus. Divreiz gadā apvienība izdod žurnālu „Pensionārs”. To sastāda, sagatavo un izsūta redakcijas kolēģija.

 

Mums, vecākai paaudzei, pensionāru apvienības sabiedriskā rosība ir ļoti svarīga un nozīmīga.

 

Gunars Reinfelds

Valdes priekšsēdētājs