<- go back
Latvijas Valsts prezidents viesojas Latviešu Centrā 19. septembrī