PLEDGE DRIVE 2016

Mums visiem pieder Centrs!

 


 

Kanādas Latviešu Centrs Toronto devis vietu mūsu latviešu  sabiedrībai sanākt kopā jau 36  gadus. Mūsu brīvprātīgie darbinieki vēl arvien turpina ziedot savus pakalpojumus,  ienesot  ievērojamus ienākumus, kas palīdz samaksāt izdevumus sakarā ar nama  uzturēšanu. Ziedojumi no latviešu  organizāciju biedriem iepriekš arī  palīdzēja uzturēt  Centru spēcīgu un kārtīgu. Diemžēl mūsu sabiedrība  noveco, daži pārvietojušies attālāk  no Centra. Naudas līdzekļi, lai  uzlabotu, apkoptu un uzturētu  Centru ir nozīmīgi samazinājušies.  Telpu īres un virtuves ienākumi  nesedz šos  zaudējumus. 

Turklāt novecojusī Centra iekšiene prasa nopietnu darbu vairāk nekā 200.000  dolāru  vērtībā, lai paceltu Centru drošā  un  veselībai atbilstošā līmenī. Tas viss rada nepieciešamību, lai sasniegtu tos cilvēkus, kuri nāk  uz  Centru un  grib  redzēt nākotni sev, bērniem un  mazbērniem šeit  Centrā.

Tas var notikt tikai ar Jūsu palīdzību.

KLCT telpu lietotāju grupas/organizācijas sacentīsies šajā līdzekļu vākšanā.

Piesakiet savu ziedojumu Centram, kādai no tām (grupai) par godu. Vērojiet sacensību attīstību, ko Centrs darīs zināmu atklātībai!

Lai redzētu vairāk par akciju un kā varētu palīdzēt, spied šeit:

- "pledge" pieteikšanās anketa (PDF)