Toronto latviešu biedrības sestdienas skolas pārskats


Toronto Latviešu biedrība skolu dibināja 1950.gadā. 

Šobrīd skolas telpas atrodas Toronto Latviešu centrā, 4 Credit Union Drive.

Skola darbojas no septembra līdz maija beigām, sestdienās no 8:50 – 13:30.

Skolu apmeklē bērni no 3 g.v. – 14 g.v.

Klases – bērnudārzs, pirmskola, 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 7.kl., 8.kl.

Mācību priekšmeti: Latviešu valoda (MML – Mēs Mācāmies Latviski stundas skolēniem ar zemāku valodas zināšanu līmeni), Vēsture, Ģeogrāfija, Ticības mācība, Tautas dejas, Dziedāšana, Koklēšana

Sarīkojumi: Skolas gada atklāšana, 7., 8.kl. uzstāšanās karavīru piemiņas sarīkojumā Saulainē, Ķekatas, 18.novembra svētku akts, Ziemassvētki, Draudzīgais aicinājums (6.kl. uzvedums), Kalpaka piemiņas brīdis, Ģimenes diena, Izlaidums.

Laipni lūdzam!

Kontaktinformācija:  ilzemaksina@gmail.com

Tagad mūs vari arī pameklēt: torontolatviesuskola.com un Facebook

 

Informācija apkopta 2013.gadā