Latviešu Centrs Toronto slēdz The Birches ēdināšanas pakalpojumus

Atsāk brīvprātīgo darbinieku palīdzību virtuvē

Pēdējie pāris gadi

Pēdējie pāris gadi nav bijuši labvēlīgi Centram. 2017. gadā elektrības likmes ievērojami pieauga. Centra darbinieki centās būt ļoti uzmanīgi izslēgt gaismas cik vien iespējams, bet virtuvē bez strāvas lietošanas nevar iztikt.
Nākamajā gadā Ontario valdība pieņēma lēmumu radikāli paaugstināt minimālo stundu algu, par aptuveni 25%. Ar to brīdi ne tikai Birches darbiniekiem, bet arī citiem bija paaugstinātas algas. Cenas piemēroja jaunām izmaksām, bet ar visu to The Birches neuzrādīja peļņu. Iztrūkumi turpinājās un vēl pie tam radās citi nelabvēlīgi apstākļi.
Ņemot vēra Centra ikmēneša iztrūkumus 2019. gada maijā, Centra struktūru pārorganizēja. Šefpavāra līgumu izbeidza, radīja jauno direktora posteni virtuvē un pieņēma Centra galveno vadītāju.
Sākās Ontario Crosslinx LRT tramvaja līnijas būves darbi visā Eglinton avēnijas garumā, ieskaitot tieši pie Centra. Līdz ar to ielas tika slēgtas (arī ik pa laikam Credit Union Drive), lielo Birches apgaismoto izkārtni nojauca un bija lielas pārmaiņas Eglintona ielas joslās, kas līdz šai dienai mainās no nedēļas uz nedēļu. Rezultātā Centru vairs nevarēja saredzēt garāmbraucēji. Būtu grūti aplēst financiālos zaudējumus, kas ir radušies, kad iespējamie jaunie klienti saprata kādas grūtības sagādā komplicētā un sastrēgusī satiksme ap Centru.
Nākamais sitiens nāca, kad Crosslinx būvniecības dēļ pilsēta, iespējams paviršības dēļ 2019. g. 13. maijā noslēdza kanalizācijas cauruli, kas appludināja Centra pagraba stāvu, radot $200,000 zaudējumos, no kuŗiem tikai nepilnu daļu sedza apdrošināšanas kompanija. Plūdu bojājumu dēl bija jāslēdz Umurkumurs un vairākas īrētas telpas nebija lietojamas. Būvdarbi ir uzsākti, bet nevar paredzēt, kad tos pabeigs.
Nākamie plūdi radās 16. novembrī, tieši divas dienas pirms 18. novembŗa svinībām, jo vecās noteku caurulēs bija iesprūdis mitrais dvielītis (wetwipe). Atkal bija jātērē Centra līdzekļi.
Marta vidū valdība paziņoja, ka jāslēdz restorāni un bija īslaicīgi jāatlaiž visi Birches darbinieki un arī citi, lai viņi pēc iespējas ātri varētu pieprasīt bezdarbinieku apdrošināšanu (EI). Vēl darbojas pāris darbinieki, kas gādā par ēku un lai tā varētu uzņemt kreditsabiedrības klientus, lai gan ar samazinātām stundām. Citi klienti ir atteikuši rīkot savus pasākumus Centrā, ieskaitot skoliņu augšējā stāvā un Ontario satiksmes ministriju. Korona vīruss ir iedragājis Centra financiālo stāvokli uz ilgāku laiku.

Gadu gājumā sabiedrība mainās

Vēl pie pēdējo gadu negātīvo notikumu brāzmām ir jāpieskaita lēnām briedušas parādības. Pēdējo piecu vai desmit gadu laikā Toronto sabiedrība ir krasi izmainījusies. Tas nebūs nevienam nekāds pārsteigums. Agrāk gandrīz vai katru gadu Centram ienāca paprāvi testamentāri novēlējumi no apzinīgiem latviešiem, kuŗi vēlējās, lai viņu gaŗā mūža pūles varētu arī izmantot sabiedrības labumam. Pēdējo divu gadu laikā tas nav noticis.
Mazāk manāms ir lēnais, bet nemitīgais ziedojumu sarukums. Skaitliski sabiedrība samazinās, ja skatāmies uz azaidu un citu sarīkojumu apmeklētāju skaitu. Visi sabiedrības locekļi to redz un saprot, bet vienlaikus sagaida, ka viss turpināsies uz priekšu tāpat kā tas ir noticis daudzus gadus ar parastiem sarīkojumiem un pasākumiem. Nav cilvēku dabā samierināties ar to.
Visnopietnākais šķērslis Centra šodienas un turpmākai darbībai ir brīvprātīgo darbinieku, talcinieku trūkums. Daudzas vecās rokas ir pagurušas un jauno nav pietiekami daudz. Pirms divdesmit gadiem virtuvē katru dienu varēja redzēt palīdzes, kuŗas ar vislielāko prieku strādāja Centra virtuvē. Un pirms trīsdesmit gadiem varēja itin bieži redzēt paša Centra priekšsēdi mazgājot grīdu, lai azaida dalībnieki neredzētu iepriekšējā vakara balles sekas. Iepriekšējās paaudzes dedzīgāk piestrādāja, lai uzturētu savu latvietību ārpus Latvijas. Kaut vairāk no viņu bērniem un mazbērniem arī to darītu.
Nevaram pagriezt pulksteni atpakaļ uz tā saucamiem veciem labiem laikiem un arī negribam, jo arī tad bija savas grūtības un nesaprašanās. Varam izturēt un zelt, ja spējam pielāgoties jauniem apstākļiem un Centra valde un visi Centra darbinieki, gan algotie, gan brīvprātīgie, cenšas to darīt, kā viņi to saprot.

Latviešu Centra pamati

Centrs ir bezpelņas labdarības organizācija un ziedotās summas var atvilkt no ienākuma nodokļiem. Lai paturētu šo labvēlīgo statusu, ir jāveic labdarība. Centra gadījumā atbalstīt latviešu sabiedrību Kanadā, atvēlot brīvas telpas organizācijām. Centrs atbalsta latviešu skolu, gaidas, skautus, pensionāru saietus, tautas deju kopas, koŗus, daiļamatniekus un citus māksliniekus. Centram ir pašam sava bibliotēka un mākslas kollekcija.
Pagājušā darbības gadā izsniedzām brīvas telpas vairāk neka 300 reizes. Centra telpas izīrē kreditsabiedrība, Daugavas Vanagu organizācija Kanadā un Toronto, kā arī studentu korporācijas.
Esam sabiedriska vide, kur latvieši var tikties Centra sarīkojumos, Umurkumurā, azaidos un BBQ vakaros. Centrā ikkatru mēnesi ir sarīkojumi visām paaudzēm. Svinam tur 18. novembri un citus nozīmīgus svētkus jau vairāk nekā 40 gadus. Tas viss ir jāturpina un jānostiprina. Jāskatās nākotnei acīs un jāturpina iesāktais ceļš ar jaunu apņēmību un citām pieejām.

Turpmākā darbība

Savā nesenā sēdē Latviešu Centra valde korona vīrusa un citu apstākļu dēl  pieņēma lēmumu slēgt The Birches financiālu apsvērumu dēļ, lai palīdzētu nodrošināt Centra nākotni. Lēmumu atbalstīja visi klātesošie. Nebija viegli nevienam valdes loceklim pieņemt lēmumu par The Birches slēgšanu.
Nākotnē Centrs turpinās klientiem izīrēt telpas pēc vajadzības.
Gadījumos, ja klients vēlas arī ēdināšanas pakalpojumus, tad viņš varēs to sarunāt pats vai ar Centra darbinieku palīdzību. Tādos gadījumos firmas vai nu atvestu gatavu ēdienu, vai lietotu Centra virtuvi, lietojot savus nevis Centra darbiniekus.
Ēdināšanas firmām iepretīm Centram ir daudz lielāka pieredze un zināšanas, lai veiksmīgi un ar peļņu apmierinātu savus klientus. Centra sarīkojumiem izmantosim brīvprātīgos darbiniekus, kā tas ir daudzus gadus darīts ar Mārtiņa tirgu un azaidiem. Cik būs darbinieku, tik būs pasākumu ar ēdamo!
Centra valde ir gatava jauniem izaicinājumiem, jo ir pārliecināta, ka latvieši Kanadā atbalsta Centra darbību. Esam gatavi spert visus vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu Kanadas Latviešu Centra Toronto nākotni. Mēs esam Centrs! Tu esi Centrs! Nāc, piedalies un palīdzi!
KLCT valde

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X