CATERING

Meta Baze, General Manager of the Latvian Centre, is your key catering contact. She meets with clients to help organize their event, whether a hall rental, food order, or both. Meta has a successful working relationship with a number of local caterers for any type of menu. 

 

When an event room is chosen, the Centre meets with both the client’s caterer and client. LCCC offers kitchen and dish rentals, and the caterer takes care of preparing food and staffing. We also offer a new audio/video system that is very attractive to clients whom wish to host a hybrid event with live video streaming.

 

The Latvian Centre continues to offer a welcoming environment for your personal, business or social event needs.

 

Please contact Meta Baze at 416-759-4900 or gm@latviancentre.org

 

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

 

Jaunais gads ir atnesis atjaunotas cerības, ka Covid-19 un tā varianti izbalēs. Latviešu Centrs ar nepacietību gaida jūs drīz.

 

Kad iepriekšējos Covid ierobežojumus pārtrauca, Centrs rīkoja lielas un nelielas tikšanās un citus ēdināšanas pasākumus. Ir iespējams droši organizēt un izbaudīt ģimenes saietus, kāzas, bēres, jubilejas un citus pasākumus, ar vai bez ēdināšanas pakalpojumiem. Mēs rūpīgi sekojam visiem Covid-19 protokoliem.

 

Meta Bāze, Latviešu Centra biroja vadītāja, ir jūsu galvenais ēdināšanas kontakts. Viņa tiekas ar klientiem, lai palīdzētu organizēt savu pasākumu – vai nu halles nomu, ēdienu pasūtījumu, vai arī abus. Metai ir veiksmīgas darba attiecības ar vairākiem vietējiem apgādniekiem jebkura veida ēdienkartei.

 

Kad izvēlēta notikuma telpa, Centrs tiekas gan ar klienta ēdināsanas firmu, gan klientu. KLCT piedāvā virtuves un trauku nomu, turklāt ēdinātājs rūpējas par ēdienu un personāla sagatavošanu. Piedāvājam arī jaunu audio/video sistēmu, kas ir ļoti pievilcīga klientiem, kuri vēlas rīkot hibrīd pasākumu ar tiešraides video straumēšanu.

 

Latviešu Centrs turpina piedāvāt kvalitatīvu vidi jūsu personīgo, biznesa vai sociālo pasākumu vajadzībām.

 

Lūdzu sazināties ar Metu Bāzi zvanot 416-759-4900 vai gm@latviancentre.org.

 

X