Diena Latvijai 2022 Latviešu Centrā

Diena Latvijai karogu pacelšanu 18. novembra rītā Latviešu Centrā

Latviešu Centra Toronto valdes priekšsēdis Ivars Mikelšteins dod uzrunu

Mācītājs Ģirts Grietiņš vada svētbrīdi

Mākslinieku vienības LATVIS atklāšanā (no labās) izstādes veidotāja Anna Eihenbauma, vienības priekšsēdis Imants Lapiņš un Igauņu mākslinieku vienības vadītāja Elva Palo

Gardās pusdienas izbauda Diena Latvijai apmeklētāji

Ranjit cītīgi gatavo pīrāgus cepšanai

Filmas “Valiant” rezisore Māra Pelēce

Ansamblis “ Skanda” LNAK aktā

Toronto latviešu sestdienas skolas koklētāju ansamblis aktā

Centra priekšsēdis Ivars Mikelšteins (vidu) kopā ar bijušiem Centra valdes priekšsēžiem izbauda vakara programmu. Kreisā pusē Auseklis Zaķis un labā pusē Egils Fogels. 

Laima un Katrīne Dimantas Saule, Pērkons, Daugava sarīkojumā. Viņas pavada Aleks Gifford, Reiners Kravis un Zintis Pērkons

Daugaviņas dejotāji lido 

Pilnā zāle apmeklētāju cītīgi klausās māsas Dimantas

Saule, Pērkons, Daugava sarīkojuma dalībnieki

X