Drosa Nakotne

Kanadas Latviešu kultūras centrs Toronto aicina kļūt par ziedotājiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem

Latviešu sabiedrībai bija grūti pieņemt domu pamest College Street mājas un pārcelties uz 4 Credit Union Drive. Tas gandrīz sadalīja Toronto latviešu kopienu. Tomēr lēmums tika pieņemts un 1979. gadā iegādāts Latviešu Centrs. Latviešu sabiedrība apvienojās atbalstā jaunajam centram, un brīvprātīgo darbinieku saime bija pietiekami stipra, lai šīs pārmaiņas nodrošinātu.

1984. gadā Ontario Daudzkultūru vēstures biedrības izdevumā Valdis Liepiņš raksta: “Ēdināšanas pakalpojumu (Latviešu Centrā) vada saimniece, ko atbalsta ļoti aktīva un uz smalkiem ēdieniem vērsta dāmu komiteja, kas ir izveidojusi apskaužamu reputāciju ar augstas klases ēdināšanu, tomēr par pieņemamu cenu. Centru kā labdarības organizāciju vada valdes locekļi, nesaņemot nekādu atalgojumu. Papildus dāmu komitejai te ir vēl trīs speciālas komitejas  mākslas komiteja, bibliotēkas komiteja un nama komiteja. Pateicoties viņu enerģijai centra darbība rit gludi un efektīvi un var pilnībā sevi nodrošināt.”

Šodien, 2020. gadā, Latviešu Centrs turpina būt spēcīgs kultūras centrs, kuŗā ir mājvieta Northern Birch kreditsabiedrībai, Toronto Latviešu Pensionāru Apvienībai, Letts Shop veikalam, TLB Sestdienas skolai, latviešu skautiem un gaidām, latviešu daiļamatniekiem, DV Toronto nodaļai, DV Kanadā valdei, LNAK, laikrakstam “Latvija Amerikā”, latviešu korporācijām, deju grupām, koŗiem, kā arī tiek rīkoti lieli kopēji kultūrāli sarīkojumi, kā 18. novembŗa svinības. Tomēr mūsu sabiedrība šo gadu laikā ir ievērojami mainījusies, un šīs maiņas ļoti nopietni atsaucas uz Centu.

Brīvprātīgā darbošanās vairs nav tik spēcīga, kā tā bija kādreiz. Latviešu Centrs kļuvis atkarīgs no apmaksātiem darbiniekiem, kas aizpilda kādreizējās brīvprātīgo darbinieku pozicijas. Tajā pašā laikā ziedojumi, lai segtu darbinieku algu izdevumus, nav agrākajā līmenī. Centram nākas pakļauties minimālās algas paaugstināšanai, kā arī ēdiena izmaksu sadārdzināšanai.

Paaudze, kas veltījusi neskaitāmas brīvprātīgās stundas pagātnē, saprata nepieciešamību atbalstīt centru arī financiāli, lai segtu nespēju darboties brīvprātīgi. Diemžēl, bet tāda ir reālitāte, ka tā ir novecojoša sabiedrība, kas nevar uzturēt centru tagad un nākotnē.

Jaunākā paaudze, kas ir aizņemti ar savām karjērām un bērnu nodarbībām, neiedomājas, ka tas, ja viņi ved bērnus uz Sestdienas skolu vai dejošanu, dod ieguldījumu kultūras saglabāšanā, tomēr tas nenodrošina ne centra financiālās vajadzības, ne nepieciešamību pēc brīvprātīgajiem darbiniekiem.

Centra pastāvēšanas gados ir samazinājusies arī latviešu sabiedrības nepieciešamība pēc telpu īres dažādiem sarīkojumiem, samazinājušies brīvprātīgie darbinieki, samazinājies financiālais atbalsts, un šodien, ņemot vērā vēl vismaz gadu ar remontiem uz Eglinton ielas LRT būvēšanai (un problēmām, ko tas ir nodarījis centra pagrabstāvam), mūsu ziedojumu uzkrājumi strauji tiek noplicināti un noveduši centru līdz ļoti kritiskai financiālai situācijai.

Pretēji privātiem centriem, kas pieprasa saviem biedriem regulārus maksājumus, lai segtu ēku uzturēšanas izdevumus, Latviešu Centrs ir paļāvies uz ziedojumu iekrājumiem. Nu ir pienācis brīdis, kad mēs vairs to nevaram darīt.

Bez nekavējošas financiālas palīdzības no mūsu latviešu sabiedrības mums nāksies Centru slēgt pēc pāris gadiem, izlietojot visus līdzekļus, kas mums ir palikuši. Tā ir kultūras centra reālitāte, ka to nevar uzturēt tikai ar piedalīšanos kultūrālos notikumos.

Centra valde ir strādājusi, lai atrastu ceļus, kā uzturēt Latviešu Centru, lai izvairītos no nepieciešamības nākamā biedru pilnsapulcē runāt par iespēju Centru slēgt tuvākajos gados. Mūsu finanču komisija ir izveidojusi plānu, kas uzturētu Centru šajā financiāli kritiskajā laikā, un Centra darbu vadītāja, ar valdes palīdzību, pēta iespēju samazināt izdevumus. Mēs saprotam, ka vienreizēji lielas summas ziedojumi jaunajām ģimenēm un sabiedrības locekļiem ar zemiem ienākumiem nebūtu pa spēkam, tāpēc piedāvājam ikvienam iespēju palīdzēt ik mēnesi vairāku gadu gaŗumā. Uzskatiet to kā ikmēneša “ieguldījuma” ziedojumu, uzturot Centru tagad un nākamajām paaudzēm.

Mums būtu nepieciešami ikmēneša ziedojumi $ 20 vai vairāk dolaru apmērā vismaz viena vai divu gadu laikā. (Protams, mēs vienmēr priecājamies arī par lieliem vienreizējiem ziedojumiem.) Jo vairāk sabiedrības locekļu piedalīsies šajā ikmēneša ziedojumu plānā, jo lielāku atbalstu Centrs saņems katru mēnesi. Ja, piemēram, jūs kopā ar vēl 199 biedriem ziedojat $ 20 mēnesī, Centrs saņemtu $ 4000 mēnesī, kas palīdzētu segt izdevumus, ko pašreiz mēs nespējam. Jo vairāk ikmēneša ziedojumu mēs saņemsim, jo lielāka iespēja, ka Centrs būs spējīgs atgūt pašreizējos ikmēneša zaudējumus, tā izvairoties no Centra likvidēšanas.

Jūs varat Latviešu Centram palīdzēt:

  1. Ziedojot ik mēnesi, sazinoties ar Centra biroju vai to darot internetā (Centra biroja tel. 4167594900 # 2, Online Canada Helps: https://www.canadahelps.org/en/dn/9262).
  2. Ja jums ir zināmi citi, pat ne tikai latviešu izcelsmes, kuŗi būtu gatavi ziedot Centram ik mēnesi, lūdzu kļūstiet par Latviešu Centra vēstniekiem un izplatiet šo palīdzības lūgumu. Mudiniet ģimeni un draugus kļūt par ikmēneša ziedotājiem!
  3. Ja jūs esat kādas grupas, kas izmanto Centru, vadītāja/s, lūdzu mudiniet jūsu grupas biedrus kļūt par ikmēneša ziedotājiem!

Gluži kā tas bija 1979. gadā, kad vairs nebija nozīmes spriest “kāpēc”, “kā” un “kas” par 4 Credit Union Drive īpašuma iegādi, arī debatēšanas periods par Latviešu Centra pašreizējo situāciju ir beidzies. Tā ir ļoti, ļoti nopietna situācija. Gluži kā 1979. gadā, kad Centrs atvēra savas durvis un brīvprātīgo darbinieku atbalsts bija spēcīgs, šodien 2020. gadā financiālam atbalstam jābūt tikpat spēcīgam, lai nodrošinātu, ka Latviešu Centra durvis netiks aizvērtas tuvākajā nākotnē.

Tikai jūs varat to panākt! Lūdzu kļūstiet par ziedotāju vai labas gribas vēstnieku Centra labā! Kopā mēs varam veidot gaišu un drošu nākotni mūsu iemīļotajam Latviešu Centram arī nākamajās paaudzēs. Mēs esam Centrs!

X