JĀŅOS BŪSIM VIENOTI VISMAZ VIRTUĀLI!

Latviešu Centrs Toronto lūdz iesūtīt savas Jāņu svinību fotogrāfijas

Mīļie Latviešu Cen­tra To­ron­to tautieši, kā jūs šo­gad svinēsiet Jāņus?
Vai plūksiet Jāņu zāles un vainagus pīsiet? Vai ğērbsiet tau­tiskos tērpus?
Vai ēdīsiet Jāņu sieru, dzie­dāsiet un varbūt pat dejosiet?
Vai varēsiet ugunskuru ku­rināt, vai svinēsiet pie virtuāla ugunskura kopā ar virtuālu gru­piņu?
Latviešu Centrs Toronto lūdz ik katru no jums dalīties ar jūsu Līgo svinību norisi! Pēc Jāņiem lūdzu sūtiet mums foto vai īsus video ar dzies­mām un dejām, jūsu ģime­nes iecienītajām tradicijām, Jāņu siera receptēm! Gatavojieties dalīties arī ar jocīgām vai in­teresantām anekdotēm! Centrs gaidīs jūsu atsauksmes.
Iesūtītie foto un video tiks sakopoti kollāžā, kas būs publicēta Centra Kas Notiek ziņās, Facebook un latviancentre.org lapās.
Lūdzams iesūtīt office@latviancentre.org līdz 3. jūlijam.
Ja mēs nevaram svinēt šos gadskārtas svētkus kuplā pul­kā, tad būsim vienoti virtu­āli!

 

 

X