Kanadas latvieši vienotībā svin 18. novembri

No krasta līdz krastam

 

Kanadas latvieši vienotībā svin 18. novembri

Kad kļuva skaidrs, ka valstssvētkus šogad nebūs iespējams svinēt ierastā veidā, pat ne samazinātā skaitā, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) valde un Latviešu Centra Toronto valde lika spēkus kopā, lai sarīkotu svētkus, kas iekļautu ne tikai Torotno un apkārtnes latviešus, bet latviešus visā Kanadā  no krasta līdz krastam un līdz krastam.

Toronto latvieši ir pieraduši 18. novembri, cik nu katram iespējams, vadīt Latviešu Centrā “Dienas Latvijai” ietvaros, kas sākas ar karogu pacelšanu.  Šogad esam jau pieraduši, ka mūsu dzīves ir pārcēlušās virutālā dimensijā un arī karogu pacelšanu katrs varēja vērot tiešsaistē, pl. 9.00 no rīta pieslēdzoties Zoom vai Facebook tiešraidei.  Himnai skanot, jaunieši uzvilka karogus un Centra valdes priekšsēdis teica uzrunu, citējot Kārļa Skalbes vārdus par Latvijas dibināšanas dienas rītu pirms 102 gadiem. Arī tajā tālajā laikā “pelēks bija valsts dzimšanas dienas rīts, bet tie, kas pulcējās pie Latvijas šūpuļa, bija pilni iekšējas kvēles”. Skalbe saka, ka cauri visām grūtībām “mūs glāba ticība tikai pašas tautas spēkiem. Latvieši izturēja”. Arī tagad mums ir jāiztur.

“Diena Latvijai” turpinājās ikviena mājās, sekojot Latviešu Centra Toronto mājaslapā ievietotajām norādēm. Sev vēlamajā laikā ļaudis varēja pieslēgties svētku dievkalpojumam, kas bija ierakstīts Toronto Sv. Jāņa draudzes baznīcā, noklausīties Latvijas vēstnieka Kanadā Kārļa Eihenbauma uzrunu vai, kā jau ierasts valstssvētkos, apskatīt mākslinieku vienības LATVIS un daiļamatnieku savienības izstādes, šoreiz gan virtuāli.

Mākslinieki sagatavojuši košu gleznu parādi, un tā kā tā ir virtuāla, tad tajā var piedalīties arī tālāk dzīvojošie mākslinieki.  Iesaku visiem izstādi apskatīties, saite uz to vēl atrodama Latviešu Centra Toronto mājaslapā. Latviešu daiļamatnieku savienības Kanadā priekšsēde Sarmīte Vilka savukārt izvadāja visus pa senmantu krātuvi, pastāstot, kādi dārgumi tur glabājas. Arī senmantu krātuvi ikviens vēl var izstaigāt no Latviešu Centra mājaslapas.

Latvijas prezidenta Egila Levita svētku uzrunu, kas parasti notiek Brīvības pieminekļa pakājē, bet šogad Rīgas pilī, ikviens svinētājs varēja noklausīties tiešsaistē. Pirms tam skanēja ikgadējais svētku koncerts no Rīgas.

Kanadas latviešiem ļoti paveicās, ka Eiropas Savienības filmu festivālā, kas pašlaik notika Toronto, piedalījās filma “Dvēseļu putenis”, un to izrādīja 17. un 18. novembrī, kas lieliski iekrita tieši Latvijas svētkos. Ikviens gribētājs to varēja noskatīties internetā, nopērkot festivāla biļeti. Filma “Dvēseļu putenis” šajās dienās arī ieguva vairākas Latvijas kino balvas “Lielais Kristaps”, un tā tiek tālāk virzīta cīņai par “Oskara” balvām.

Tomēr 18. novembŗa visgaidītākais notikums bija pl. 20.00 Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā un Latviešu Centra Toronto kopīgi veidotā programma “Vienotībā”. Spēcīga rīcības komiteja Kaspara Reiņa un Pēteŗa Puķīša vadībā, piedaloties gan organizācijām, gan individiem, bija izveidojuši skaistu svētku sveicienu no krasta līdz krastam. Iesūtot savus sveicienu video veidā, tajā piedalījās latvieši no Halifaksas Jaunskotijā, caur Montreālu Kvebekā, Hamiltonu, Otavu un Toronto Ontario, Edmontonu Albertā līdz Vankuverai Britu Kolumbijā. Divu stundu ilgajā programmā mūs uzrunāja LNAK prezidents Andris Ķesteris, Latvijas vēstnieks Kālis Eihenbaums, goda konsuli Ingrīda Šķetre, Ena Rudovica, Kārlis Vasarājs, Roberts Klaiše un Andris Bite, kā arī vairāku organizāciju vadītāji. Svinības izvērtās par košu koncertu ar dziesmām, dejām un dzejoļu deklamāciju. Video varējām skatīt latviešiem svarīgas vietas Kanadā, kā Tērveti Kvebekā, Sidrabeni un Saulaini Ontario, “apbraukājām” zīmīgas mājas Montreālā. Mīļus sveicienus saņēmām no Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas, Latviešu skolas Hamiltonā, Otavas latviešu skolas un Toronto latviešu ģimnazijas. Sveicieni nāca arī no Rīgas,  gan no Kanadas latviešiem, kas tur pašlaik atrodas, gan Kanadas vēstnieka Latvijā Kevin Rex. Deju kopas dejoja, dziedātāji dziedāja, visi smaidīja un vēlēja laimes Latvijai. Svinību laikā komentāros varēja lasīt sajūsmu par šo notikumu, sajūsma turpinājās arī nākamās dienās, runājot ar tautiešiem.

Protams, izpalika iecienītās svētku brokastis un kopā būšanas sajūta visas dienas gaŗumā, tomēr sirsnība un lepnums par savu tēvzemi bija jūtami arī caur mūsu ekrāniem. Liels paldies komandai, kas vērta šīs svinības iespējamas.

Cerams, ka 103. Latvijas dzimšanas dienu varēsim svinēt atkal visi kopā. Šīgada mācība ir  mēs esam vienoti, mēs esam par Latviju, neatkarīgi no šķēršļiem un sarežģījumiem.

Vita Gaiķe

X