REMONTA DARBI LATVIEŠU CENTRĀ TORONTO TUVOJAS NOSLĒGUMAM

Centra valde izcīnījusi cīņu ar apdrošināšanas kompaniju

2019. gada 13. maijā Latviešu Centrs Toronto pieredzēja ievērojamus plūdus pagrabā. Bojātā kanalizācijas sistēma ietekmēja arī vairākas apkārtējās ēkas. Tā kā bojājums bija ievērojams, sazinājāmies ar mūsu apdrošināšanas kompaniju (Aviva). Mēs esam veiksmīgi saņēmuši kompensāciju par ēkas bojājumiem, mēbeļu un citu telpu iekārtu bojājumiem un īres ienākumu zaudēšanu.

 

JĀŅU SIERU SIET NEKAD NAV PAR VĒLU

Latviešu Centrs Toronto aicina dalīties ar Jāņu siera receptēm

Ir ticējums, ka, ja saimniece nesienot Jāņu sieru, tad govis gada laikā piemeklēs kāda slimība. Ir arī ticējums, ka visiem ir noteikti jāapēd gabaliņš no saimnieces sieta ķimeņu siera, jo tas dodot svētību, izturību un veselību. Jāņu siera apaļā forma un dzeltenā krāsa simbolizē sauli, tādēļ nolaužot sev gabalu siera, cilvēks paņem sev daļu saules enerģijas. 

LATVIEŠU CENTRA TORONTO DĀVANU SAIŅI PIENĀK ARĪ UZ JĀŅIEM

Darbīgie Centra rūķi turpina palīdzības akciju, kuŗu iesāka jau marta beigās. Šoreiz ar brīvprātīgā darbaspēka palīdzību izdalīja 150 paciņas pensionāriem un Kristus Dārza iemītniekiem.

KĀ LATVIEŠU CENTRA TORONTO DRAUGI ŠOGAD SVINĒJA JĀŅUS

Mīļie Latviešu Centra drau­gi! Vai plūcāt Jāņu zāles? Vai pināt vainagus šogad?… vai nē. Vai gatavojāt Jāņu sieru?  Vai baudījāt gardu Jāņu mie­lastu?… vai nē. Vai dzērāt alu, dziedājāt līgo dziesmas, vai dejotāt?… vai nē. 

PAR TESTAMENTIEM UN PILNVARĀM

TORONTO PENSIONĀRI IEGŪST VĒRTĪGU INFORMĀCIJU

Sākšu šo rakstu ar mazu jautājumu – ja cilvēkam nav testamenta un viņš tiek aizsaukts Dieva mierā, kas notiek ar viņa mantu un krājumiem?

JĀŅOS BŪSIM VIENOTI VISMAZ VIRTUĀLI!

Latviešu Centrs Toronto lūdz iesūtīt savas Jāņu svinību fotogrāfijas

Mīļie Latviešu Cen­tra To­ron­to tautieši, kā jūs šo­gad svinēsiet Jāņus?  
Vai plūksiet Jāņu zāles un vainagus pīsiet? Vai ğērbsiet tau­tiskos tērpus?

VAI CENTRS PALIKS KĀ DZĪVA VIDE DZĪVAI TAUTAI?

Kanadas Latviešu Centra Toronto valde atbild uz biedru jautājumiem

Izdzirdot ziņas par Latviešu Centra Toronto grūtībām pa­stāvēt, jūtams satraukums gan Centra biedru, gan Toronto latviešu sabiedrības vidū. Vai­rāki biedri uzdevuši jautā­ju­mus Centra valdei par darbību un nākotni, un sniedzam arī mūsu lasītājiem valdes atbil­des.

SMAIDU UN PATEICĪBAS VĀRDU PILNA DIENA

Palīdzības/ pārsteiguma saiņi no Latviešu centra Mātes dienā

Latviešu Centrs Toronto ar sabiedrības atbalstu atkal sarūpēja gardumu saiņus.

Pat aiz mākoņiem ir saule

Latviešu Centrs Toronto arvien turpinās atbalstīt latviešu sabiedrību un kultūru

Latviešu Centrs Toronto slēdz The Birches ēdināšanas pakalpojumus

Atsāk brīvprātīgo darbinieku palīdzību virtuvē

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

0
X