PAR TESTAMENTIEM UN PILNVARĀM

TORONTO PENSIONĀRI IEGŪST VĒRTĪGU INFORMĀCIJU

Sākšu šo rakstu ar mazu jautājumu – ja cilvēkam nav testamenta un viņš tiek aizsaukts Dieva mierā, kas notiek ar viņa mantu un krājumiem?

JĀŅOS BŪSIM VIENOTI VISMAZ VIRTUĀLI!

Latviešu Centrs Toronto lūdz iesūtīt savas Jāņu svinību fotogrāfijas

Mīļie Latviešu Cen­tra To­ron­to tautieši, kā jūs šo­gad svinēsiet Jāņus?  
Vai plūksiet Jāņu zāles un vainagus pīsiet? Vai ğērbsiet tau­tiskos tērpus?

VAI CENTRS PALIKS KĀ DZĪVA VIDE DZĪVAI TAUTAI?

Kanadas Latviešu Centra Toronto valde atbild uz biedru jautājumiem

Izdzirdot ziņas par Latviešu Centra Toronto grūtībām pa­stāvēt, jūtams satraukums gan Centra biedru, gan Toronto latviešu sabiedrības vidū. Vai­rāki biedri uzdevuši jautā­ju­mus Centra valdei par darbību un nākotni, un sniedzam arī mūsu lasītājiem valdes atbil­des.

SMAIDU UN PATEICĪBAS VĀRDU PILNA DIENA

Palīdzības/ pārsteiguma saiņi no Latviešu centra Mātes dienā

Latviešu Centrs Toronto ar sabiedrības atbalstu atkal sarūpēja gardumu saiņus.

Pat aiz mākoņiem ir saule

Latviešu Centrs Toronto arvien turpinās atbalstīt latviešu sabiedrību un kultūru

Latviešu Centrs Toronto slēdz The Birches ēdināšanas pakalpojumus

Atsāk brīvprātīgo darbinieku palīdzību virtuvē

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

0
X