KLCT Stipendijas Fonds

1986. gadā dibināts KLCT Stipendiju Fonds, kas atbalsta jauniešus latviskai izglītībai un sabiedrisko zināšanu studijām dažādās mācību iestādēs. Līdz šim piešķirtas 220 stipendijas $179,550. vērtībā. (2022.g.)

KLCT Stipendiju fonds atbalsta iespējas paplašināt latvisko izglītību. Fonds ir atbalstījis piedalīšanos Garezera vasaras vidusskolā, Divreizdvi, Sveika Latvija starp citiem.

Stipendiju fondu komiteja Kārļa Lapiņa vadībā savāca $111,000 1988.g pavasarī. No 860 Centra biedru vienībām, ģimenēm un vienniekiem 442 ziedojuši. Dāmu komitejas rīkotais azaids deva $1000. un 13 mākslinieki, ziedojot fondam savus darbus, deva iespēju sarīkot loteriju ar $15,000. ienākumos.

“Sirsnīgs paldies visiem devējiem,kas esiet devuši tur, kur vajadzība vislielākā. Jo kas gan mēs būsim bez latviskas jaunās paaudzes? Dodot, mēs ikviens un visi kopā esam kļuvuši bagātāki.” Kārlis Lapiņš

2023. gada KLCT Stipendijas pieprasījuma lapa, kuru jāiesniedz Centra birojā līdz 31. maijam.

LATVIAN CANADIAN CULTURAL CENTRE SCHOLARSHIP TERMS AND CONDITIONS

Tuvākie pasākumi

Februāris, 2023

Nav pasākumi

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X