Latviešu centrs

Kanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir “Dzīva tauta dzīvā vidē”. Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Centrā arī notiek sarīkojumi vietējai publikai un dažādām organizācijām.

Centra ēka un zemes gabals tika iegādāti 1977. gadā un atvērti publikai 1979. gadā pēc paveiktiem remontiem, lai telpas atbilstu sabiedrības vajadzībām. Šo pasākumu atbalstīja vietējie latvieši un latviešu organizācijas, kā arī Ontario valdība ar Wintario piešķīrumu. Centru atklāja Ontario premjers William G. Davis kopā ar North York pilsētas galvu Mel Lastman. Kopš tā laika Centrs ir saņēmis valdības atbalstu no Trillium Foundation (2003./2004. un 2008. gadā), kā arī no Toronto pilsētas 2007. gadā kapitālremontiem.

Centrā notiek ap 750 sarīkojumu gada laikā. Centrs dod mājvietu divām latviešu skolām – Valodiņai un Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas Skolai, kā arī Gaujas (14.) gaidu vienībai un Rīgas (72.) skautu vienībai. Satiekas deju grupas – Daugaviņa, Mēnestiņš, Daugava un Dižais Dancis. Dzied Dzirksts un Daugavas Vanagu vīru koris. Satiekas arī Bridža kopa, Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanādā, Toronto Latviešu Filatēlistu Klubs. Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība, kurā sastāv liels biedru skaits, satiekas Centrā katru nedēļu.

Centra telpu platība ir aptuveni 29 000 kvadrātpēdas. Ēkas pirmajā stāvā iekārtota liela zāle ar skatuvi, Galerija, Latviešu Kredītsabiedrība, Centra mākslas un dāvanu veikals “Letts Shop”, Daugavas Vanagu Toronto nodaļas birojs, virtuve un sēžu zāle. Otrā stāvā ir skolu telpas, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā birojs, Centra bibliotēka un citas sēžu zāles un telpas. Pagraba stāvā darbojās laikraksts Latvija Amerikā, iekārtots Daugavas Vanagu Kanādā birojs un korporāciju, gaidu un skautu un Daiļamatnieku savienības telpas, kā arī bārs Umurkumurs.

Bibliotēku atklāja 1981. gadā un to apkalpo brīvprātīgie darbinieki. Tās mērķis ir krāt izdevumus par Latviju un latviešiem un darīt lasītājiem pieejamus ārpus Latvijas izdotos izdevumus. Šī ir lielākā latviešu bibliotēka Ziemeļamerikā, ja ne visā pasaulē ārpus Latvijas. Bibliotēkā atrodas apmēram 15 000 grāmatas, 250 periodiski izdevumi, 250 video lentas u.c. Saņemot dāvinātas grāmatas, vairāk kā 7 000 sējumi nosūtīti atsevišķām bibliotēkām Latvijā. Ir arī atsevišķa bērnu bibliotēka “Burvju atslēdziņa,” atklāta 1997. gadā. Bibliotēka pārdēvēta par “Apolonijas Veteres Biblioteku” 2007. gadā.

Mākslas komiteja dibināta astoņdesmito gadu sākumā, lai veidotu bāzi latviešu mākslinieku darbu kolekcijai. Telpas izdaiļo Eduarda Dzeņa, Jāņa Tīdemaņa, Jāņa Kugas, Visvalža Reinholda, Margaritas Kovaļevskas un daudzu citu slavenību darbi.

1986. gadā dibināts Stipendiju Fonds, kas atbalsta jauniešus latviskai izglītībai un sabiedrisko zināšanu studijām dažādās mācību iestādēs.

Centrā darbojas aptuveni 200 brīvprātīgo darbinieku, kas piedalās valdē un citās komitejās, darbojas bibliotēkā, rūpējas par apkārtni un visādi atbalsta Centra darbību.

Centra sastāvā ir aptuveni 600 biedru, kas katrs ziedojis vismaz $ 1000. Notiek gadskārtēja pilnsapulce, kurā ievēl valdi. Valdes priekšsēži kopš Centra dibināšanas bijuši sekojošie: Valdis Liepiņš 1979 – 1981, 1985 – 1986; Valdis Vagners 1981 – 1983, 1986 – 1989, 1995 – 1998; Harijs Jansons 1983 – 1985, 1989 – 1992; Ieva Martin 1992 – 1995; Auseklis Zaķis 1998 – 2003; Egils Fogels 2003 – 2006; Silvija Shedden 2006 – 2008; Arnis Markitants 2008 – 2010; Juris Tauriņš 2010 – 2013; Alberts Upeslācis 2013 – 2017.

Dāmu komitejas priekšnieces bijušas: Silvija Zeltkalne 1979 – 1982; Aina Barona-Dzilna 1982 – 1984 un 1993 – 1994; Irīna Turķis 1984 – 1985; Elmāra Gulbe 1985 – 1990; Dace Priede 1990 – 1993; Velga Jansone 1994 – 1999; Sofija Apinīte 1999 – 2004; Edīte Āpše 2004 – 2009; Laura Vasarāis 2009 – 2012; Rasma Ruģelis 2012 – 2014; Inga Zariņa 2014 – 2016. Dāmu komiteja rīko un atbalsta dažādus sarīkojumus, kā arī Mārtiņtirgu un latviskās virtuves produktu pārdošanu sestdienas rītos. Kopš Centra sākuma gadiem tiek rīkoti svētdienu Azaidi, kuru apmeklētāju skaits ir vienmēr pārsteidzoši kupls.

Piešķirtas divas Centra goda biedru kartes – bijušam Latvijas vēstniekam Kanadā Atim Sjanītim (2007.gadā) un bijušai Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai (2008. gadā).

Tuvākie pasākumi

Marts, 2023

Nav pasākumi

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X