KAS IR KLCTB?

Kanādas Latviešu Centra Toronto bibliotēka ar nosaukumu “APOLONIJAS VETERES BIBLIOTĒKA” ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. KLCTB pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem.

KĀ NOKĻŪT BIBLIOTĒKĀ?

KLCTB atrodas otrajā stāva, kur lasītavā, kā arī bērnu nodaļās “Burvju atslēdziņa” un “Ligzdiņa” var iepazīties ar KLCTB krājumu.

Bibliotēkas uzziņas:  416-759-4900 ext 1008

klctbiblioteka@hotmail.com

KLCTB  4 Credit Union Drive    Toronto ON    M4A 2N8   Canada

KĀ KĻŪT PAR LASĪTĀJU?

Bibliotēka uz mājām izsniedz materiālus reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem. Lai kļūtu par KLCTB lasītāju, nepieciešams izpildīt reģistrācijas anketu, ar parakstu apliecinot KLCTB lietošanas noteikumu ievērošanu.

KAD KLCTB IR ATVĒRTA?

Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas vasaras darba laiki:

4. jūnijā, 9. jūlijā un 6. augustā 10:00 – 13:00

KĀ SAMEKLĒT INFORMĀCIJU?

KLCTB kolekcija iekārtota pēc Dewey decimālsistēmas ar grāmatu nosaukumu, autoru, tematu. Dežurants uz vietas palīdzēs atrast nepieciešamo. Jautājumus un izziņu pakalpojumus var iesniegt rakstiski – klctbiblioteka@hotmail.com

Reģistrētiem lietotājiem pieejams publiskais dators.

KUR PALIEK JŪSU ZIEDOTĀS GRĀMATAS?

KLCTB vajadzīgās grāmatas pievienojam kolekcijai. Sazinoties ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku nosūtām LNB pieprasītos izdevumus. Bibliotēkas rīcības kapitāla atbalstam, Centra foajē plauktos izliktos duplikātus piedāvājam publikai pret ziedojumu.  Iespējams izdevīgi iegādāties retumus, ieskaitot jaunizdevumus, no bibliotēkā izliktiem ratiņiem, kā arī Centra gadskārtējā Mārtintirgū

KĀ PIEDALĪTIES KLCTB IZAUGSMĒ?

Aicinām sekot KLCTB jaunieguvumiem Centra Facebook mājaslapā. Aicinām iesniegt ieteikumus krājuma papildināšanai, atzīmējot autoru, nosaukumu, izdevēju, ISBN un paskaidrojot, kādēļ vēlaties ieteikt šo izdevumu. Aicinām pievienoties draudzīgajai bibliotēkas darbinieku komandai!

Bibliotēka

Kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam; Kas kalpo garam, tas kalpo pasaulei

Latviešu Centra Toronto bibliotēkai savs stāsts „…Tikai jāprot alfabēts un skaitīt,” saka Latviešu Centra Toronto bibliotēkas vadītāja Aija Zichmane, jau pirmajās tikšanās minūtēs pieminot, ka bibliotēkai vajag vairāk dežurantu un melnā darba darītāju. Latviešu Centra Toronto bibliotēka atklāta 1981. gada 1. novembrī, gadu pēc Latviešu Centra Toronto dibināšanas. Tā ir lielākā latviešu bibliotēka Ziemeļamerikā un iespējams lielākā visā pasaulē ārpus Latvijas. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Emīlija Ziplāne, vēlāk Astra Roze, Rasma Ruģele un šobrīd Aija Zichmane. Aija Zichmane ar lepnumu uzsver, ka latviešu bibliotēku Toronto ir sakārtojušas universitāšu bibliotekāres, ievērojot augstākos standartus. Cik nu budžets ir atļāvis, tās pamatmērķis vienmēr bijis krāt izdevumus par Latviju un latviešiem, ieskaitot izdevumus cittautu valodās. Liela daļa no pieejamiem materiāliem ir ziedoti. Īpaši dāvināts sākumu gados un vēlāk, ap deviņdesmitajiem gadiem, Centra bibliotēkā sāka ieplūst privātas grāmatu kolekcijas no ģimenēm, kur latviešu valoda ir izsīkusi, vai arī ar grāmatām, kam nav mantinieku. Tas bibliotēkas darbiniekiem nesis papildus darbu – šķirot, salīdzināt dāvinātās grāmatas ar esošām, dubulteksemplārus izlikt rudens tirdziņā, tā papildinot bibliotēkas budžetu. Pa šiem gadiem ziedojumi galvenokārt nākuši no Kanadas, bet ir arī no Amerikas, Eiropas, Austrālijas un Latvijas. Sabiedrība turpina būt atsaucīga un bibliotēka ik pa laikam saņem dāvanas arī naudā. Lielākie naudas dāvinājumi nākuši no Apolonijas Veteres $10,000, viņas vārdā arī nosaukta bibliotēka, $5,000 no Dr. Ludvika Upenieka un 2016. gadā saņemts īpašs ziedojums Mirdzas Helgas Kravis piemiņai, kas ir ģimenes un draugu velte mākslas grāmatu kolekcijas papildināšanai. Pa šiem gadiem saņemtas arī gleznas un senas kartes. Nevar nepieminēt Centra pirmā stāva foajē uz palodzes un ratos atrodamās grāmatas, ko ikkatrs var ņemt par ziedojumiem. Šis ienākums bibliotēkai ir ļoti nozīmīgs un sastāda labu ienākumu summu. Tas tiek izmantots žurnālu un avīžu abonamentam, kas ir ap $700 gadā, saka bibliotēkas kasieris Klāvs Zichmanis. Latviešu Centra bibliotēkas lielais dārgums ir trimdas prese. Ir pieejamas filmas, kopskaitā ap 400 (DVD) un tik pat daudz mūzikas disku (CD). Ir pieejamas klausāmgrāmatas, ko iecienījuši Kristus Dārza iemītnieki un cilvēki ar redzes traucējumiem, vai arī vienkārši ļaudis, kam patīk baudīt ar ausīm. Ir pieejama liela kasešu kolekcija. Aija Zichmane uzsver, ka bibliotēkā ir pieejami arī visjaunākie Latvijas izdevumi. Jaunas grāmatas tiek pirktas tik daudz, cik nu atļauj budžets. Iesākuma gados bibliotēka centās iegādāties visus materiālus, kas bija izdoti ārpus Latvijas, bet šobrīd daudzas no šīm izdevniecībām ir slēgtas, tāpēc šobrīd jaunie materiāli galvenokārt nāk no Latvijas. Deviņdesmitajos gados Centra bibliotēka uzņēmās atbildību par bērnu bibliotēku, apvienojot Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas Skolas (TLBSS), “Valodiņas” un Latviešu Centra Toronto bērnu grāmatu krājumus. Bērnu nodaļa ir nosaukta TLBSS bibliotekāres Intas Lukss vārdā, cildinot viņas ieguldīto darbu. Jāpiezīmē, ka viņas piemiņai bibliotēkai tika ziedoti naudas līdzekļi. Pirms jauno grāmatu var izdot lasītājiem, katrs izdevums ir tehniski jāsagatavo. Centra bibliotēkas grāmatas tiek klasificētas pēc „Dewey” sistēmas, un katalogi ir izgatavoti pēc pasaules bibliotēkas standarta, kas ir pārtulkoti un latviskoti. Šos tulkošanas darbus veikusi Aleksandra Sudmale, krājumā atrodas 16,300 sējumi. Centra bibliotēka arī sagatavo trimdas izdevumu sarakstu, ko piedāvā Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai, Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, pilsētu un pagastu bibliotēkām Latvijā, pensionāriem un skolām Latvijā. Kopš 1992. gada uz Latviju ir nosūtītas 434 kastes jeb 5,000 sējumi. Kopš 1994. gada ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku (LNB) Latvijā, kur aizsūtītas daudzas plates un trimdas izdevumi, pretim saņemot laikrakstus vai jaunākās grāmatas. Ir bijušas reizes, kad uz Latviju nosūtīti īsti retumi jeb „zelta gabali”, saka Aija Zichmane. Īpašs sarīkojums noticis 2010. gada Ziemassvētkos, kad LNB Fonētikas nodaļa atklāja izstādi „Trimdas ritmā: Kanadas latviešu skaņuplašu dāvinājums LNB”, kur bija iekļauta daļa no Centra bibliotēkas dāvinātajām 215 platēm. Centra bibliotēka vairākkārt ir palīdzējusi pētniekiem un studentiem. Aija Zichmane atceras kādu somu profesoru, kurš pētīja trimdas latviešu baznīcu vēsturi un nācis pēc informācijas uz Centra bibliotēku. Ir svarīgi, ka bibliotēka ir atvērta ne tikai Centra biedriem, bet visiem, kam ir interese par Latvijas izdevumiem. Toronto bibliotēka glabā maģistru un doktoru disertācijas, kas iegūtas Kanadā vai Latvijā, šobrīd krājumā ir 5-6. Bibliotēka aicina arī citus dāvināt, darbs būs pieejams lasītājiem.

Uz Latvijas simtgadi

Centra bibliotēkā šobrīd risinās kāds svētīgs projekts. Šeit tiek likta kopā elektroniska datu bāze, kas tiks atklāta uz Latvijas simtgadi. Tā galvenā ideja ir bibliotēkas kartotēku pieslēgt virtuālajam mākonim jeb internetam, kur jebkurš interesents jebkurā pasaules malā var tam pieslēgties un redzēt, kas Centra bibliotēkā pieejams. Šobrīd elektroniskajā katalogā ir ievadītas 2,200 grāmatas un vēl daudz darba priekšā. Projekts nebūtu iespējams bez Centra valdes atbalsta, kas deva iespēju iegādāties vajadzīgo tehnoloģiju un datora programmas. Jāpiebilst, ka bibliotēka vienmēr sekojusi Centra mērķiem. Otrs vērtīgs projekts, kas šobrīd atrodas Centra bibliotēkas paspārnē un par ko bibliotēka ir ļoti pateicīga brīvprātīgiem darbiniekiem, ir Latviešu Centra Toronto foajē televīzijas ekrānā rādītās latviešu grāmatu un filmu reklāmas. Šo nozīmīgo darbu brīvprātīgi uzņēmušies Andris Rubenis un Māra Goba, kas strādā un reklāmas veido no mājām. Vēl kāds smaidu izraisošs jaunums, kas šogad atklāts bibliotēkas telpās, ir nesen iekārtotā “Ligzdiņa” mazajiem lasītājiem. Šeit gaidīti pirmsskolas bērni vecumā no 6 mēnešiem. Vecāki un vecvecāki šeit atradīs piemērotas grāmatas, DVD, dziesmu un pasaku CD latviešu valodā, ko var aizņemties arī uz mājām. Pirmie “Ligzdiņas” lasītāji aiz sajūsmas ne tikai grāmatas lasīja, bet arī vienu un otru izdevumu “pagrauza”. Lieki piebilst, ka bibliotēkas komanda uz šādu sajūsmas apliecinājumu bija sagatavojusies, un līme vietā noderēja.

Bibliotēkas komanda

Lai Centra bibliotēka pastāvētu un varētu notikt vēl jauni projekti, ir vajadzīga komanda. Par laimi tāda ir. Dace Šēfere, raksta recenzijas mākslas izstādēm un kopā ar Rasmu Ruģeli strādā ar katalogu, klasificē grāmatas pēc pasaules bibliotēkas standartiem. Par tehnisko izkārtojumu atbild Valda Gustavs. Sibilla Korule ir atbildīga par diskiem un uzmana praktiskās lietas, lai bibliotēkas darbiniekiem dzīve būtu ērtāka. Anda Lazdiņa–Jonson kopā ar Aiju Zichmani kārto sūtījumus uz Latviju un veic lielo darbu un latvisko Dewey sistēmu, pie kā nu jau pavadīts viens ar pus gads. Īve Vīksne gādā par filmām jeb visiem DVD, nododot tos pārtaisīt no Pal sistēmas Kanadas tehnikas lasīšanai. Ērika Yost pašlaik ir Latvijā, bet ir ieguldījusi lielu darbu un gandrīz pabeigusi katalogēt mūzikas notis, mūzikas grāmatas un mūzikas krājumus. Pie šī pavadīts vesels gads un drīzumā latviešu mūzika būs pieejama interneta mākonī. Ērika Krūmiņa organizē žurnālus, avīzes un bibliotēkas kartiņas. Bibliotēkas finanses uzrauga Klāvs Zichmanis. Bibliotēkā darbojas lasītāju klubs Marutas Freimutas vadībā. Maruta bibliotēkā dežūrē sestdienās, tās ir viņas dienas. Gunda Bernaus ir atbildīga par arhīvu, trimdas izdevumiem, kas ir lietojami pētniecībai. Draudzīgā Aicinājuma ietvaros, reizi gadā bibliotēka organizē sarīkojumu, aicinot referentus. Paldies par ziedoto laiku un padarīto darbu. Bez jums tas nenotiktu! Ja skatās statistiku, lasītāju skaits sarūk. Neskatoties uz to, bibliotēkā turpina ienākt Latvijas jaunākās grāmatas. Tulkojumu ļoti maz, pārsvarā oriģinālā literatūra, saka bibliotēkas vadītāja Aija Zichmane. Bibliotēkas atvēršanas laiki ir ierobežoti, jo nav kas būtu ar mieru dežūrēt. Otrdienās ir tehniskās dienas, 10:00 – 15:00. Ceturtdien 10:00 – 13:00 un sestdienās 10:00 – 13:00. Bibliotēka būtu ļoti pateicīga, ja vēl kāds nāktu palīgā. Sīkāki un lielāki darbiņi atradīsies vienmēr. Baiba Reinfelde

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X