Centra valde

2022/2023

Priekšsēdētājs / Būvkomiteja
MIKELŠTEINS, Ivars

ivars@latviancentre.org

Vicepriekšsēdētājs, Personāldaļa, Sadarbība ar sabiedrību

ZONDO, Lionel

lionel@latviancentre.org

Komunikācija un saziņas komiteja, speciāli projekti
PUĶĪTIS, Pēteris

peteris@latviancentre.org

Kasieris, Finanšu direktors, Ziedojumu komiteja
GAIDE, Mārtiņš

martins@latviancentre.org

Dāmu Komitejas pārstāve
KRŪMIŅA, Ilona

ilona@latviancentre.org

Biedrzinis
UPESLĀCIS, Alberts

alberts@latviancentre.org

If you wish to contact a board member by telephone, please telephone the office at 416 759 4900 and leave a message.

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X