Latviešu organizācijas Kanādā

Latvijas vēstniecība Kanādā
www.mfa.gov.lv/ottawa

Kanādas Baltiešu Federācija
www.balticfederation.ca

Saulaine – nometne
www.campsaulaine.com

Sidrabene – nometne
www.sidrabene.ca

Daugavas Vanagi
www.daugavasvanagi.ca/

Deju kopa Diždancis – Dižblog
http://dizdancis.wordpress.com/

Imanta Latvian Society of Edmonton
http://imantaedmonton.wordpress.com/

Kristus Dārzs Latviešu māja
www.kdlatvianhome.com

Northern Birch Credit Union
www.northernbirchcu.com

Latvian Genealogy
www.celmina.com/

Latvia Canada Business Council
http://latcan.org/

Latviešu timekļu lapu izmaiņa
www.infinitegood.net/llx/

Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā
www.latviansongfest.com

Latviešu fonds
www.latviesufonds.info/

Latviešu Sporta Apvienība Kanādā
www.lsak.org/

LNAK (Latviešu nacionālā apvienība Kanādā)
www.lnak.net

LNJAK (Latviešu jaunatnes apvienība Kanādā)
http://lnjak.org/

Montreālas Latviešu organizāciju padome
http://latmont.com

Montreālas latviešu Trīsvienības ev.-lut. draudze
www.draudze.org

Sv. Andreja ev.-lut. latviešu draudze Toronto
www.standrewslatvian.org

Sv. Jāņa ev.-lut. latviešu draudze Toronto
http://www.stjohnslatvian.ca

Tērvete
www.tervete.org

Toronto Latviešu koncerta apvienība
www.torontolatvianconcerts.com

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība
www.latvianseniors.org

Toronto latviešu biedrības sestdienas skola
www.torontolatviesuskola.com

Toronto Deju kopa „Daugaviņa”
https://latviancentre.org/organizacijas-centra/daugavia

Tuvākie pasākumi

Marts, 2023

Nav pasākumi

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X