REMONTA DARBI LATVIEŠU CENTRĀ TORONTO TUVOJAS NOSLĒGUMAM

REMONTA DARBI LATVIEŠU CENTRĀ TORONTO TUVOJAS NOSLĒGUMAM

Centra valde izcīnījusi cīņu ar apdrošināšanas kompaniju

 

2019. gada 13. maijā Latviešu Centrs Toronto pieredzēja ievērojamus plūdus pagrabā. Bojātā kanalizācijas sistēma ietekmēja arī vairākas apkārtējās ēkas. Tā kā bojājums bija ievērojams, sazinājāmies ar mūsu apdrošināšanas kompaniju (Aviva). Mēs esam veiksmīgi saņēmuši kompensāciju par ēkas bojājumiem, mēbeļu un citu telpu iekārtu bojājumiem un īres ienākumu zaudēšanu.

 

Sarunu process ar mūsu apdrošinātāju bija smags un aizņēma ļoti ilgu laiku. Pirmo piedāvājumu atlīdzībai par īpašuma bojājumiem saņēmām 2019. gada 4. jūlijā, divus mēnešus pēc plūdiem. Tas bija $ 180,000. Mēs norādījām uz vairākām lietām, ko apdrošināšanas kompanija nebija ieskaitījusi piedāvājumā. Atkārtoti pieprasījām iekļaut pieprasījumā visus īpašuma bojājumus, bet mūsu apdrošināšanas kompanija nebija atsaucīga. Bez jebkādām turpmākām sarunām apdrošināšanas kompanija 2019. gada 3. decembrī atsūtīja “pēdējo piedāvājumu” par $ 197,700.78. Bijām spiesti sākt remonta darbus, lai arī “pēdējais piedāvājums” nesedza visus bojājumus, kas bija jālabo.

 

Remonta darbi sākās 2020. gada 7. februārī. Jau pašā sākumā kontraktors ievēroja, ka Fraternitas Lataviensis, skautu istabā, Daugavas Vanagu Toronto nodaļas telpā un Centra noliktavā ir pacēlušās grīdas flīzes. Arī to pievienojām sarakstam ar bojājumiem, ko pieprasījām apdrošināšanai segt. Papildus darba vērtība, ko bijām apzinājuši, pieauga līdz $ 47,457.29. 2020. gada 9. martā pieprasījām, lai apdrošināšanas kompanija ierodas Centrā un pārbauda paceltās grīdas flīzes un citus bojājumus, ko pieprasījām segt. Apdrošināšanas kompanija atteicās ierasties Centrā un atkārtoti nepiekrita segt izdevumus.

 

Savu pieprasījumu iesūtījām piecas reizes. Beidzot, 2020. gada 4. jūnijā, apdrošinātājs piekāpās un ieradās Centrā pārbaudīt grīdas flīzes un citus bojājumus. 2020. gada 9. jūlijā apdrošinātājs piekrita papildus maksāt $ 26,768.70. Lai samazinātu izdevumus, mēs atteicāmies no kādām lietām un samazinājām citu remonta darbu apjomu. Rezultātā papildus darbs tagad maksās $ 34,004.82. Tātad sagaidāmais iztrūkums ir $ 9,121.12.

 

Mēs arī saņēmām $ 31,088.40 sakarā ar īres ienākumu zaudēšanu. Īrnieki, kuŗi palika Centrā, saņēma savu daļu no īres maksas seguma. Visi īrnieki, kuŗi saņēma šo īres naudas atmaksu, laipni noziedoja līdzekļus atpakaļ Centram. Paldies!

 

Kopējie plūdu izraisītie bojājumi ir šādi:

–       ārkārtas tīrīšana      $ 14,655.95

–       ārkārtas tīrīšana      $ 65,832.35

–       bojātas telpu iekārtas                   $ 15,000.00

–       īres ienākumu zaudējumi   $31,088.40

–       ēkas bojājumi          $ 238,716.22

–       kopējā bojājumu izmaksa $ $365,292.92

 

Visā šajā procesā aizkavēšanās bija ļoti jūtama. No 2019. gada maija līdz decembrim laiks pagāja sarunās ar apdrošināšanas kompaniju. No 2020. gada marta līdz jūlijam atkal tērējām laiku, mēģinot vienoties ar apdrošināšanas kompaniju. Šis laika posms sakrita ar Covid-19 ārkārtas situācijas ierobežojumiem. Mēs sagaidām, ka remonta darbi tiks pabeigti 2020. gada oktobrī. Līdz ar to 12 mēneši no 18 mēnešiem, kas pagāja pagrabstāva remontam, tika pavadīti sarunās ar apdrošināšanas kompaniju un pakļaujoties Covid-19 ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem.

 

Latviešu Centra Toronto valde un darbinieki šajā laikā bijuši tikpat neapmierināti un neizpratnē cik visi mūsu īrnieki, biedri un viesi. Mēs novērtējam jūsu pacietību.

 

Paldies,

KLCT valde

 

X