Latviešu Close
Back to all news

KANADAS LATVIEŠU CENTRA TORONTO SPECIĀLU BIEDRU SAPULCE

  • Wednesday, Dec 6, 2023
  • 7:30 pm
  • Free

Lūdzam Jūs piedalīties KLCT biedru sapulcē trešdien, 2023. g. 6. decembrī plkst. 19:30, 4 Credit Union Drive, Toronto, kā arī Zoom sapulcē.  Zoom sapulces pieslēgšanas datu pieprasīšanas instrukcijas ir dotas šiniī dokumentā.  Ja Jūs nevarat ierasties, tad varat nodot savu pilnvaru kādam citam KLCT balsstiesīgam biedram, aizpildot paziņojumu un to nododot Jūsu pilnvaras turētājam.