Many Latvian organizations and groups have their home at the LCT, without which we wouldn’t have such an active and diverse community.

Latvia Relief and Development Fund – LRDF

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanadā.


Fonds dod visiem iespēju ziedot naudu, lai atbalstītu vairākus projektus Latvijā . LRDF vada valde, kas tiek ievēlēta gadskārtējā pilnsapulcē. Pašreizējais priekšnieks ir Dr. Jānis Lūsis .

LRDF un tās aģenti:

 1. veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
 2. veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
 3. veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g., LRDF ir palīdzējusi finansēt piecpadsmit atsevišķus projektus. Pēdējos sešos gados, LRDF ir atbalstījusi projektus $800,000 (Kan) apmērā! No šiem piecpadsmit projektiem, četri joprojām darbojas, un kuriem ir nepieciešams atbalsts:

 1. “Pasaka” – vasaras nometne bāreņiem
 2. Universitātes stipendijas caur “Vītolu Fondu”
 3. Okupācijas muzejs
 4. Atbalsts cietējiem ”Zolitūdes” traģēdijā – kopā ar LNAK ( līdz 2014. g. februārim)

Šiem projektiem ir vajadzīgs Jūsu atbalsts!

Čekus var izrakstīt uz „LRDF” vai „Latvia Relief and Development Fund” vārdā. Ja Jūs vēlaties nozīmēt īpašu projektu, tad to ierakstiet uz Jūsu čeku, apakšējā stūrī. Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem.

Adrese: “LRDF”, 4 Credit Union Drive, Ontario, M4A 2N8, Kanada

Latvian Arts and Crafts Association in Canada

Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanadā dibināta 1953. gadā ar mērķi apzināt un vienot Toronto un tās apkārtnē dzīvojošos latviešu daiļamatniekus.

Biedros skaitāmi dažādu arodu meistari: audējas, rokdarbnieces, adītājas, tekstīlmozaikas darinātājas, rotkaļi, kokapstrādātāji, pinēji, podnieki un stikla apstrādātāji. Mākslas darbos čenšamies apvienot latviešu rakstus un techniku ar mākslu.

Jauni biedri ir laipni gaidīti. Piedāvājam iespēju apgūt visas latviešiem pazīstamās technikas. Daiļamatnieku darbi ir izstādīti Latviešu Centrā kā arī istādēs Centrā un vietējās organizācijās.

Grupa satiekās daiļamatnieku Centra telpās nozīmētās sestdienās. Par datumiem, sazinaties ar Zintu Enzeliņu zintaenz@bell.net. Gadu maksa ir $10 biedriem, kā arī biedru veicinātājiem un ieskaita piedalīšanos sestdienas grupās.

Latvian Dance Group “Dižais Dancis”

Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis” tika dibināts 2000.gadā.

„Dižā Danča” vadītāja ir entuziastiskā tautas deju pazinēja Māra Simsone, kura savu talantu parādījusi ne tikai mācot deju soļus un kustības, bet arī veidojot horeogrāfijas. Ansamblis ar panākumiem piedalījies vairākās jaundeju skatēs. Kā veiksmīgāko skati var minēt 2004.gada skati Toronto, kurā tika iegūta 1.vieta, izdejojot M. Simsones „Iebrauca saulīte”. Māras dejas ir arī aizceļojušas un guvušas atzinību Latvijā – „Iebrauca saulīte” tika dejota VII vidējās paaudzes dejotāju svētkos Valmierā, un deja „Spieķītis” tika izdejota XVI Senioru deju svētkos Ikšķilē.

Ansamblis ir aktīvi piedalījies visos Kanadas dziesmu un deju svētkos, Garezera dziesmu dienās, vairākos Toronto latviešu centra sarīkojumos, uzstājies Indianapolē, Čikāgā, Sidrabenē, Mežciemā un Hamiltonā. „Dižajam Dancim” ir arī lieli un skaisti nākotnes plāni. Skats tiek vērsts uz Dziesmu dienām Austrālijā.

Ansambļa dejotāju vecums ir kā „raibs zaķis” – sākot no „ap 30” un tā tik uz priekšu. Vienmēr „Dižais dancis” priecājas redzēt jaunus dejotājus, kuri vēlas savus pirmdienas vakarus pavadīt jaukā un sirsnīgā pulkā, apgūstot latviešu tautas dejas soļus un izbaudot dejas burvību. Deja ir arī draudzība, un ne velti „Dižā Danča” dejotāji par savu mīļāko nodarbi dēvē „tērzēšanu pēc mēģinājuma pie glāzes Aldara zelta!”

Mēģinājumi notiek katru pirmdienu no 19:30 – 21:30 Toronto latviešu centrā, 4 Credit Union Dr, Toronto, M4A 2N8.

Vairāk informāciju par „Dižo Danci” un par iesaistīšanos var iegūt zvanot vai rakstot ansambļa vadītājai Mārai Simsonei (Tel. 905-827-5929, e-pasta adrese: jsimsons@cogeco.ca)

Latvian Language Newspaper – Latvija Amerikā

Redakcijas kolēģija: Ingrida Vīksna, Vita Gaiķe, Jānis Mežaks

Abonēšanas maksa:
Kanadā – 12 mēn. abonements $ 160.00, HST ieskaitot.
ASV – 12 mēn. abonements US $ 180.00;
Eiropā, Latvijā un citur – 12 mēn. abonements $ 270.00.

Sludinājumu maksa:
1 cm vienā slejā – $ 7.00
atkārtojot 3 reizes un vairāk, 25 % atlaide
Sludinājumu maksām Kanadā pieskaitāmi 13% HST

Laikraksta abonēšana un sludinājumi: – tel. 416-466-1514

The Latvian National Federation in Canada – LNFC

LNFC is the central organization for all Latvians across Canada. The Federation represents Latvian interests at city, provincial and federal levels, maintains contact with other Canadian NGO’s, and involves itself in projects both in Canada and Latvia. When non-Latvians want to speak to us, they often do so through the LNFC (LNAK).

All of the regular activities of the federation are managed by an executive board consisting of eleven members. The members are elected annually by a general assembly. The assembly consists of forty elected members and up to an additional forty appointees.

The LNFC administrative office is located on the second floor of the Latvian Canadian Cultural Centre.

Latvian National Youth Association in Canada – LNYAC

Galvenā latviešu organizācija, kas apvieno Latviešu jauniešus Kanadā.

Mūsu bezpeļņas organizācija mudina un uztur latvietību starp tiem latviešu izcelsmes jauniešiem, kuri dzīvo Kanadā. Mēs organizējam kultūras, sabiedriskos un sporta pasākumus jauniešiem.

Northern Birch Credit Union

At Northern Birch Credit Union, we are all about our members. As a co-operative financial institution, our members are our owners; we answer to you and always put your needs first. We invest back into our members and our communities.

We provide personalized service for everyone, taking the time to understand your unique financial needs and helping you find solutions to reach your goals.

With 3 branches in Southern Ontario, access to the 2nd largest ATM network in Canada, and mobile & online banking, you have the flexibility to do your banking from anywhere, anytime.

Northern Birch Credit Union was founded through the merging of the former Estonian & Latvian Credit Unions in Toronto. Brought together through the joint belief in caring for our members and our community, the two ethnic credit unions merged and became Northern Birch Credit Union as of January 1st, 2020.

The name Northern Birch reflects our opportunity to bridge cultures, where north meets north. It represents the feeling of growth and sustainability. The birch tree is unique to the north, it is hardy and persistent. It often grows in a cluster, in groups scattered through northern forests – like a community. Our story is about being the architects of our own future. Our roots are strong and our culture is firmly rooted in trust. Northern Birch Credit Union puts our heritage and our community first.

Hours:

 • Mondays – CLOSED
 • Tuesdays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Wednesdays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Thursdays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Fridays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Saturday – 9:00 am to 12:00 pm (Closed June 15th – September 15th)
 • Sundays – CLOSED

The Latvian Relief Society of Canada – Daugavas Vanagi – DV

Daugavas Vanagi – Toronto nodaļa ir reģistrēta labdarības organizācija Kanadā, atrodas Kanadas Latviešu Centrā Toronto, ēkas lejas stāvā. Nodaļa dibināta 1950. gada 30. jūnijā.

DV (Toronto) Priekšsēdētājs / President: Arnis Markitants

DV (Kanāda) Priekšsēdētāja / President: Gunta Reynolde

Vanadžu Vadītāja: Dzintra Eglītis

Toronto Daugavas Vanagi Dance Group “Daugaviņa”

Deju grupa tika dibināta 1971. gada martā. Edvīns Kalviņš, grupas dibinātājs, to vadīja līdz 1997. gadam un bija daudzu jaunrades deju autors. Grupā dejo jaunieši no 12 līdz 40 gadu vecumam. Grupa ir uzstājusies vairākos starptautiskos sarīkojumos, kā arī Dziesmu un Deju Svētkos ASV, Kanadā un Latvijā.

Katru gadu jaunieši piedalās vairākos koncertos Latviešu Centrā Toronto, Sidrabenē un vienalga kur citur pasaulē, kur notiek Latviešu Dziesmu un Deju Svētki!

Mēģinājumi notiek katru svētdienas vakaru (izņemot vasaras brīvlaiku un svētku dienas) no 18:30 – 21:00, Latviešu Centrā – 4 Credit Union Drive, Toronto.

Sīkāka informācija: Selga Apse apse@sympatico.ca

Vadītāji:
Kopš 1998: Selga Apse
1971-1997: Edvīns Kalviņš

The Toronto Latvian music ensemble “Skanda”

The Toronto Latvian music ensemble “Skanda” first performed for an event on November 17, 2012 at the Latvian Centre that combined traditional songs and stories in celebration of Latvia’s Independence day. The five singers, led by Janis Beloglazovs were well received, enjoyed singing together and decided to continue. Janis previously had for many years worked with larger choral groups in Ottawa, Toronto, and conducted at several Song Festivals.

The ensemble’s chosen name “Skanda” is based on an ancient Sanskrit root word “skan” that in Latvian is used in derivations relating to sounds, resounding and resonance.

Skanda has gradually grown into a vocal-instrumental group of around a dozen members who sing and play different instruments in a repertoire based on traditional Latvian music. Most of our songs are arranged by our musical director Janis taking into account the musical interests and musical growth of the ensemble.

Skanda has performed many times- at Latvian Centre anniversary and Independence Day celebrations, LNAK receptions and fundraising concerts. The ensemble has also performed in Hamilton, Sidrabene, Montreal, Ottawa and Chicago. Skanda every year has made a visit to the Kristus Darzs care home with a performance and sing-along for the residents. Skanda, since being founded, has participated in the Latvian Song Festivals in Hamilton, Baltimore and Toronto. Recent projects have included singing in a live radio broadcast for the Latvian Radio 2 summer solstice program (in 2018 and 2019). And collaborating with soloists and instrumentalists in a concert version of the rock opera Lacplesis.

More information – Iveta Bertovska ivetaklavier@yahoo.com

Toronto Latvian Pensioners’ Association – TLPA

TLPA ir bezpeļņas organizācija, dibināta 1972. gadā. 1974. gadā apvienībai piešķīra privilēģijas dokumentu (Charter). Korespondencei ar valdību lietojam anglisko apvienības nosaukumu: „Latvian Senior Citizens Association in Metro Toronto”. Apvienība pārcēlās no Latviešu nama uz Latviešu Centru 1994. gadā, kur Apvienība jau 17 gadus īrē telpas.

Apvienības mērķis ir veicināt biedru sabiedrisko, garīgo un kulturālo dzīvi latviskā vidē. Jābūt 60 gadus vecam, lai iestātos Apvienībā. Pašreiz mūsu biedru skaits ir 500. Ik nedēļas apmeklētaju skaits caurmērā ir 180.

Mūsu saieti notiek reizi nedēļā, ceturtdienās. Nodarbības sākas jau no plkst. 9:00 no rīta. Pie Apvienības darbojas: koris „Rota”, ansamblis „Pusstunda”, drāmas kopa, rokdarbnieču grupa un saimniecības grupa. Darbojas arī zolīšu grupa. Programmas, kas sastāv no koncertiem, referātiem, jautrām pēcpusdienām, sākas plkst. 13:00.

Organizējam izbraukumus uz Saulaini, Sidrabeni, uz izrādēm Stratfordā un Casino Rama.

Apvienības valdes locekļi un brīvprātīgie darbinieki, iespēju robežās palīdz biedriem ar transportu, ar iepirkšanos un arī apmeklē slimniekus. Divreiz gadā apvienība izdod žurnālu „Pensionārs”. To sastāda, sagatavo un izsūta redakcijas kolēģija.

Mums, vecākai paaudzei, pensionāru apvienības sabiedriskā rosība ir ļoti svarīga un nozīmīga.

Gunars Reinfelds
Valdes priekšsēdētājs

Toronto Latvian Society Saturday School – TLBSS

Toronto Latviešu biedrība skolu dibināja 1950.gadā. Šobrīd skolas telpas atrodas Toronto Latviešu centrā. Skola darbojas no septembra līdz maija beigām, sestdienās no 8:50 – 13:30.

Skolu apmeklē bērni no 3 g.v. – 14 g.v.

Klases – bērnudārzs, pirmskola, 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 7.kl., 8.kl.

Mācību priekšmeti: Latviešu valoda (MML – Mēs Mācāmies Latviski stundas skolēniem ar zemāku valodas zināšanu līmeni), Vēsture, Ģeogrāfija, Ticības mācība, Tautas dejas, Dziedāšana, Koklēšana

Sarīkojumi: Skolas gada atklāšana, 7., 8.kl. uzstāšanās karavīru piemiņas sarīkojumā Saulainē, Ķekatas, 18.novembra svētku akts, Ziemassvētki, Draudzīgais aicinājums (6.kl. uzvedums), Kalpaka piemiņas brīdis, Ģimenes diena, Izlaidums.

Laipni lūdzam!