Centra telpās savu mājvietu ir atradušas vairākas latviešu organizācijas, bez kurām Kanadas latviešu dzīve nebūtu tik daudzveidīga.

Daugavas Vanagi – Toronto nodaļa

Daugavas Vanagi – Toronto nodaļa ir reģistrēta labdarības organizācija Kanadā, atrodas Kanadas Latviešu Centrā Toronto, ēkas lejas stāvā. Nodaļa dibināta 1950. gada 30. jūnijā.

DV (Toronto) Priekšsēdētājs/President: Arnis Markitants

DV (Kanāda) Priekšsēdētāja / President: Gunta Raynolds

Vanadžu Vadītāja: Dzintra Eglītis

Deju grupa “Daugaviņa”

Deju grupa tika dibināta 1971. gada martā. Edvīns Kalviņš, grupas dibinātājs, to vadīja līdz 1997. gadam un bija daudzu jaunrades deju autors. Grupā dejo jaunieši no 12 līdz 40 gadu vecumam. Grupa ir uzstājusies vairākos starptautiskos sarīkojumos, kā arī Dziesmu un Deju Svētkos ASV, Kanadā un Latvijā.

Katru gadu jaunieši piedalās vairākos koncertos Latviešu Centrā Toronto, Sidrabenē un vienalga kur citur pasaulē, kur notiek Latviešu Dziesmu un Deju Svētki!

Mēģinājumi notiek katru svētdienas vakaru (izņemot vasaras brīvlaiku un svētku dienas) no 18:30 – 21:00, Latviešu Centrā – 4 Credit Union Drive, Toronto.

Sīkāka informācija: Selga Apse apse@sympatico.ca

Vadītāji:
Kopš 1998: Selga Apse
1971-1997: Edvīns Kalviņš

Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanadā

Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanadā dibināta 1953. gadā ar mērķi apzināt un vienot Toronto un tās apkārtnē dzīvojošos latviešu daiļamatniekus.

Biedros skaitāmi dažādu arodu meistari: audējas, rokdarbnieces, adītājas, tekstīlmozaikas darinātājas, rotkaļi, kokapstrādātāji, pinēji, podnieki un stikla apstrādātāji. Mākslas darbos čenšamies apvienot latviešu rakstus un techniku ar mākslu.

Jauni biedri ir laipni gaidīti. Piedāvājam iespēju apgūt visas latviešiem pazīstamās technikas. Daiļamatnieku darbi ir izstādīti Latviešu Centrā kā arī istādēs Centrā un vietējās organizācijās.

Grupa satiekās daiļamatnieku Centra telpās nozīmētās sestdienās. Par datumiem, sazinaties ar Zintu Enzeliņu zintaenz@bell.net. Gadu maksa ir $10 biedriem, kā arī biedru veicinātājiem un ieskaita piedalīšanos sestdienas grupās.

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

LNAK ir Kanadas latviešu jumta organizācija, LNAK pārstāv latviešus pie valdībām un Kanadas sabiedriskām organizācijām, aizstāv latviešu intereses, atbalsta projektus un piedalās kopējos latviešu pasākumos visā pasaulē. Ja kāds Kanadā grib runāt ar latviešiem, tas griežas pie LNAK.

LNAK birojs atrodas centra 2. stāvā.

Latviešu nacionālā jaunatnes apvienība Kanadā

Galvenā latviešu organizācija, kas apvieno Latviešu jauniešus Kanadā.

Mūsu bezpeļņas organizācija mudina un uztur latvietību starp tiem latviešu izcelsmes jauniešiem, kuri dzīvo Kanadā. Mēs organizējam kultūras, sabiedriskos un sporta pasākumus jauniešiem.

Latvija Amerikā

Redakcijas kolēģija: Ingrida Vīksna, Vita Gaiķe, Jānis Mežaks

Abonēšanas maksa:
Kanadā – 12 mēn. abonements $ 160.00, HST ieskaitot.
ASV – 12 mēn. abonements US $ 180.00;
Eiropā, Latvijā un citur – 12 mēn. abonements $ 270.00.

Sludinājumu maksa:
1 cm vienā slejā – $ 7.00
atkārtojot 3 reizes un vairāk, 25 % atlaide
Sludinājumu maksām Kanadā pieskaitāmi 13% HST

Laikraksta abonēšana un sludinājumi: – tel. 416-466-1514

Northern Birch Credit Union

At Northern Birch Credit Union, we are all about our members. As a co-operative financial institution, our members are our owners; we answer to you and always put your needs first. We invest back into our members and our communities.

We provide personalized service for everyone, taking the time to understand your unique financial needs and helping you find solutions to reach your goals.

With 3 branches in Southern Ontario, access to the 2nd largest ATM network in Canada, and mobile & online banking, you have the flexibility to do your banking from anywhere, anytime.

Northern Birch Credit Union was founded through the merging of the former Estonian & Latvian Credit Unions in Toronto. Brought together through the joint belief in caring for our members and our community, the two ethnic credit unions merged and became Northern Birch Credit Union as of January 1st, 2020.

The name Northern Birch reflects our opportunity to bridge cultures, where north meets north. It represents the feeling of growth and sustainability. The birch tree is unique to the north, it is hardy and persistent. It often grows in a cluster, in groups scattered through northern forests – like a community. Our story is about being the architects of our own future. Our roots are strong and our culture is firmly rooted in trust. Northern Birch Credit Union puts our heritage and our community first.

Hours:

 • Mondays – CLOSED
 • Tuesdays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Wednesdays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Thursdays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Fridays – 10:00 am to 7:00 pm
 • Saturday – 9:00 am to 12:00 pm (Closed June 15th – September 15th)
 • Sundays – CLOSED

Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanadā.


Fonds dod visiem iespēju ziedot naudu, lai atbalstītu vairākus projektus Latvijā . LRDF vada valde, kas tiek ievēlēta gadskārtējā pilnsapulcē. Pašreizējais priekšnieks ir Dr. Jānis Lūsis .

LRDF un tās aģenti:

 1. veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
 2. veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
 3. veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g., LRDF ir palīdzējusi finansēt piecpadsmit atsevišķus projektus. Pēdējos sešos gados, LRDF ir atbalstījusi projektus $800,000 (Kan) apmērā! No šiem piecpadsmit projektiem, četri joprojām darbojas, un kuriem ir nepieciešams atbalsts:

 1. “Pasaka” – vasaras nometne bāreņiem
 2. Universitātes stipendijas caur “Vītolu Fondu”
 3. Okupācijas muzejs
 4. Atbalsts cietējiem ”Zolitūdes” traģēdijā – kopā ar LNAK ( līdz 2014. g. februārim)

Šiem projektiem ir vajadzīgs Jūsu atbalsts!

Čekus var izrakstīt uz „LRDF” vai „Latvia Relief and Development Fund” vārdā. Ja Jūs vēlaties nozīmēt īpašu projektu, tad to ierakstiet uz Jūsu čeku, apakšējā stūrī. Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem.

Adrese: “LRDF”, 4 Credit Union Drive, Ontario, M4A 2N8, Kanada

Toronto latviešu biedrības sestdienas skola

Toronto Latviešu biedrība skolu dibināja 1950.gadā. Šobrīd skolas telpas atrodas Toronto Latviešu centrā. Skola darbojas no septembra līdz maija beigām, sestdienās no 8:50 – 13:30.

Skolu apmeklē bērni no 3 g.v. – 14 g.v.

Klases – bērnudārzs, pirmskola, 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 7.kl., 8.kl.

Mācību priekšmeti: Latviešu valoda (MML – Mēs Mācāmies Latviski stundas skolēniem ar zemāku valodas zināšanu līmeni), Vēsture, Ģeogrāfija, Ticības mācība, Tautas dejas, Dziedāšana, Koklēšana

Sarīkojumi: Skolas gada atklāšana, 7., 8.kl. uzstāšanās karavīru piemiņas sarīkojumā Saulainē, Ķekatas, 18.novembra svētku akts, Ziemassvētki, Draudzīgais aicinājums (6.kl. uzvedums), Kalpaka piemiņas brīdis, Ģimenes diena, Izlaidums.

Laipni lūdzam!

Toronto latviešu mūzikas ansamblis Skanda

Ansambļa pirmā uzstāšanās bija Latvijas Valsts svētku ieskaņas sarīkojumā Latviešu Centrā Toronto 2012. gada 17. g. novembrī, kad komponistam, pedagogam un kordiriģentam Jānim Beloglazovam radusies ideja savākt kopā nelielu muzicējošu grupiņu.

Jānis, kurš iepriekš diriģējis gan Otavas latviešu kori un  Toronto „Dainu”, gan bijis  virsdiriģents vairākos Dziesmu svētkos,  kopā ar 5 dziedošām meitenēm saņēmis lielu publikas atsaucību, arī pašiem iepaticies kopādziedāšanas prieks, tāpēc nolēmuši turpināt. Šobrīd ansamblis darbojas jau vairāk nekā 10 cilvēku sastāvā. Dalībnieki gan dzied, gan spēlē vairākus instrumentus.

Vārdam „skanda” latviešu valodā var meklēt līdzību ar pasaulē senākās eksistējošās valodas –  sanskrita sakni „skan”, kas pamatā daudziem latviešu vārdiem: skanēt, skandēt, skandināt, skanošs.

Lielāko daļu ansambļa repertuāru veido tautasdziesmas, kuru apdaru autors ir „Skandas” „dvēsele”- komponists Jānis Beloglazovs, ņemot vērā ansambļa intereses un izaugsmi . Ansamblis koncertējis Toronto, Hamiltonā, Montreālā, Otavā un Čikāgā. Vairākas reizes ansamblis ir uzstājies Latviešu Centra jubilejās (2013. un 2014. gadā). Tāpat dziedājām līdzekļu vākšanas koncertā par labu Latviešu Centram 2015.g. pavasarī. 2015. g. rudenī uzvedām koncertu “Visu gadu dziesmas krāju” visus līdzekļus ziedojot Latviešu Centram. Esam kuplinājuši Valsts svētku sarīkojumus, gan LNAK pieņemšanas, gan Latviešu Centra rīkotajās Diena Latvijai. Tāpat dziedājām Latvijas 100 gades karoga svētkos Toronto un Hamiltonā. Katru gadu iepriecinam Kristus Dārza iemītniekus ar skanīgām dziesmām. 4. maijā piedalījāmies M.Zālites un Z. Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzvedumā. Jau divus gadus dziedājām dzīvā pārraidē Latvijas Radio 2 raidījumā “Gadsimta garākā Līgo dziesma”, arī vairākkārtigi esam piedalījušies Kanadas Dziesmu svētkos Toronto un Hamiltonā.

Vairāk informācija: Iveta Bertovska ivetaklavier@yahoo.com

Toronto Latviešu Pensionāru apvienība

TLPA ir bezpeļņas organizācija, dibināta 1972. gadā. 1974. gadā apvienībai piešķīra privilēģijas dokumentu (Charter). Korespondencei ar valdību lietojam anglisko apvienības nosaukumu: „Latvian Senior Citizens Association in Metro Toronto”. Apvienība pārcēlās no Latviešu nama uz Latviešu Centru 1994. gadā, kur Apvienība jau 17 gadus īrē telpas.

Apvienības mērķis ir veicināt biedru sabiedrisko, garīgo un kulturālo dzīvi latviskā vidē. Jābūt 60 gadus vecam, lai iestātos Apvienībā. Pašreiz mūsu biedru skaits ir 500. Ik nedēļas apmeklētaju skaits caurmērā ir 180.

Mūsu saieti notiek reizi nedēļā, ceturtdienās. Nodarbības sākas jau no plkst. 9:00 no rīta. Pie Apvienības darbojas: koris „Rota”, ansamblis „Pusstunda”, drāmas kopa, rokdarbnieču grupa un saimniecības grupa. Darbojas arī zolīšu grupa. Programmas, kas sastāv no koncertiem, referātiem, jautrām pēcpusdienām, sākas plkst. 13:00.

Organizējam izbraukumus uz Saulaini, Sidrabeni, uz izrādēm Stratfordā un Casino Rama.

Apvienības valdes locekļi un brīvprātīgie darbinieki, iespēju robežās palīdz biedriem ar transportu, ar iepirkšanos un arī apmeklē slimniekus. Divreiz gadā apvienība izdod žurnālu „Pensionārs”. To sastāda, sagatavo un izsūta redakcijas kolēģija.

Mums, vecākai paaudzei, pensionāru apvienības sabiedriskā rosība ir ļoti svarīga un nozīmīga.

Gunars Reinfelds
Valdes priekšsēdētājs

Toronto latviešu tautas deju ansamblis “Dižais Dancis”

Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis” tika dibināts 2000.gadā.

„Dižā Danča” vadītāja ir entuziastiskā tautas deju pazinēja Māra Simsone, kura savu talantu parādījusi ne tikai mācot deju soļus un kustības, bet arī veidojot horeogrāfijas. Ansamblis ar panākumiem piedalījies vairākās jaundeju skatēs. Kā veiksmīgāko skati var minēt 2004.gada skati Toronto, kurā tika iegūta 1.vieta, izdejojot M. Simsones „Iebrauca saulīte”. Māras dejas ir arī aizceļojušas un guvušas atzinību Latvijā – „Iebrauca saulīte” tika dejota VII vidējās paaudzes dejotāju svētkos Valmierā, un deja „Spieķītis” tika izdejota XVI Senioru deju svētkos Ikšķilē.

Ansamblis ir aktīvi piedalījies visos Kanadas dziesmu un deju svētkos, Garezera dziesmu dienās, vairākos Toronto latviešu centra sarīkojumos, uzstājies Indianapolē, Čikāgā, Sidrabenē, Mežciemā un Hamiltonā. „Dižajam Dancim” ir arī lieli un skaisti nākotnes plāni. Skats tiek vērsts uz Dziesmu dienām Austrālijā.

Ansambļa dejotāju vecums ir kā „raibs zaķis” – sākot no „ap 30” un tā tik uz priekšu. Vienmēr „Dižais dancis” priecājas redzēt jaunus dejotājus, kuri vēlas savus pirmdienas vakarus pavadīt jaukā un sirsnīgā pulkā, apgūstot latviešu tautas dejas soļus un izbaudot dejas burvību. Deja ir arī draudzība, un ne velti „Dižā Danča” dejotāji par savu mīļāko nodarbi dēvē „tērzēšanu pēc mēģinājuma pie glāzes Aldara zelta!”

Mēģinājumi notiek katru pirmdienu no 19:30 – 21:30 Toronto latviešu centrā, 4 Credit Union Dr, Toronto, M4A 2N8.

Vairāk informāciju par „Dižo Danci” un par iesaistīšanos var iegūt zvanot vai rakstot ansambļa vadītājai Mārai Simsonei (Tel. 905-827-5929, e-pasta adrese: jsimsons@cogeco.ca)