Organizācijas Centrā

KLCT telpās savu mājvietu ir atradušas vairākas latviešu organizācijas, bez kurām Kanādas latviešu dzīve nebūtu tik daudzveidīga. Tuvāka informācija par šīm organizācijām atrodama pa kreisi – uzklikšķinot uz saites.

Northern Birch Credit Union

At Northern Birch Credit Union, we are all about our members. As a co-operative financial institution, our members are our owners; we answer to you and always put your needs first. We invest back into our members and our communities. We provide personalized service for everyone, taking the time to understand your unique financial needs and helping you find solutions to reach your goals.

With 3 branches in Southern Ontario, access to the 2nd largest ATM network in Canada, and mobile & online banking, you have the flexibility to do your banking from anywhere, anytime.

—-

Northern Birch Credit Union was founded through the merging of the former Estonian & Latvian Credit Unions in Toronto. Brought together through the joint belief in caring for our members and our community, the two ethnic credit unions merged and became Northern Birch Credit Union as of January 1st, 2020. 

The name Northern Birch reflects our opportunity to bridge cultures, where north meets north. It represents the feeling of growth and sustainability. The birch tree is unique to the north, it is hardy and persistent. It often grows in a cluster, in groups scattered through northern forests – like a community. Our story is about being the architects of our own future. Our roots are strong and our culture is firmly rooted in trust. Northern Birch Credit Union puts our heritage and our community first. 

Tel: 416-922-2551

HOURS:
* Mondays – CLOSED
* Tuesdays – 10:00 am to 7:00 pm
* Wednesdays – 10:00 am to 7:00 pm
* Thursdays – 10:00 am to 7:00 pm
* Fridays – 10:00 am to 7:00 pm
* Saturday – 9:00 am to 12:00 pm (Closed June 15th – September 15th)
* Sundays – CLOSED

For further information, visit https://www.northernbirchcu.com

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā / Latvian National Federation in Canada / Fédération nationale Lettonne au Canada

LNAK ir Kanādas latviešu jumta organizācija, LNAK pārstāv latviešus pie valdībām un Kanādas sabiedriskām organizācijām, aizstāv latviešu intereses, atbalsta projektus un piedalās kopējos latviešu pasākumos visā pasaulē. Ja kāds Kanādā grib runāt ar latviešiem, tas griežas pie LNAK.

LNAK birojs atrodas Kanādas Latviešu Centrā Toronto, otrā stāvā.
4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario M4A 2N8
tel.: 416-755-2353
e-pasts: lnak@lnak.org

Tuvāka informācija: www.lnak.net/lv/

Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai

LRDF „Latvia Relief and Development Fund” – (tulk.) ”Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai“

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā reģistrēta bezpeļņas, labdarības organizācija Kanādā.
Fonds dod visiem iespēju ziedot naudu, lai atbalstītu vairākus projektus Latvijā . LRDF vada valde, kas tiek ievēlēta gadskārtējā pilnsapulcē. Pašreizējais priekšnieks ir Dr. Jānis Lūsis .

LRDF un viņas aģenti;
1 ) veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
2 ) veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
3 ) veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g., LRDF ir palīdzējusi finansēt piecpadsmit atsevišķus projektus. Pēdējos sešos gados, LRDF ir atbalstījusi projektus $800,000 (Kan) apmērā! No šiem piecpadsmit projektiem, četri joprojām darbojas, un kuriem ir nepieciešams atbalsts :

1) “Pasaka” – vasaras nometne bāreņiem
2) Universitātes stipendijas caur “Vītola Fondu”
3) Okupācijas muzejs
4) Atbalsts cietējiem nesenā ” Zolitūdes ” traģēdijā – kopā ar LNAK ( līdz 2014. g. februārim)

Šiem projektiem ir vajadzīgs Jūsu atbalsts !

Čekus var izrakstīt uz „LRDF” vai „Latvia Relief and Development Fund” vārdā. Ja Jūs vēlaties nozīmēt īpašu projektu, tad to ierakstiet uz Jūsu čeku, apakšējā stūrī. Individuālie ziedotāji saņems kvīti ienākuma nodokļiem .

Adrese: ” LRDF ” , 4 Credit Union Drive , Ontario , M4A 2N8 . Kanāda

Toronto Latviešu Pensionāru apvienība

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība – TLPA

Dievam, tuvākam un savai tautai

TLPA ir bezpeļņas organizācija, dibināta 1972. gadā. 1974. gadā apvienībai piešķīra privilēģijas dokumentu (Charter). Korespondencei ar valdību lietojam anglisko apvienības nosaukumu: „Latvian Senior Citizens Association in Metro Toronto”. Apvienība pārcēlās no Latviešu nama uz Latviešu Centru 1994. gadā, kur Apvienība jau 17 gadus īrē telpas.

Apvienības mērķis ir veicināt biedru sabiedrisko, garīgo un kulturālo dzīvi latviskā vidē. Jābūt 60 gadus vecam, lai iestātos Apvienībā. Pašreiz mūsu biedru skaits ir 500. Ik nedēļas apmeklētaju skaits caurmērā ir 180.

Mūsu saieti notiek reizi nedēļā, ceturtdienās. Nodarbības sākas jau no plkst. 9:00 no rīta. Pie Apvienības darbojas: koris „Rota”, ansamblis „Pusstunda”, drāmas kopa, rokdarbnieču grupa un saimniecības grupa. Darbojas arī zolīšu grupa. Programmas, kas sastāv no koncertiem, referātiem, jautrām pēcpusdienām, sākas plkst. 13:00.

Organizējam izbraukumus uz Saulaini, Sidrabeni, uz izrādēm Stratfordā un Casino Rama.

Apvienības valdes locekļi un brīvprātīgie darbinieki, iespēju robežās palīdz biedriem ar transportu, ar iepirkšanos un arī apmeklē slimniekus. Divreiz gadā apvienība izdod žurnālu „Pensionārs”. To sastāda, sagatavo un izsūta redakcijas kolēģija.

Mums, vecākai paaudzei, pensionāru apvienības sabiedriskā rosība ir ļoti svarīga un nozīmīga.

Gunars Reinfelds
Valdes priekšsēdētājs

Latviešu nacionālā jaunatnes apvienība Kanādā

LNJAK (Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā)

Ir galvenā latviešu organizācija, kas apvieno Latviešu jauniešus Kanādā.

Mūsu bezpeļņas organizācija mudina un uztur latvietību starp tiem latviešu izcelsmes jauniešiem, kuri dzīvo Kanādā. Mēs organizējam kultūras, sabiedriskos un sporta pasākumus jauniešiem.

Tuvākai informācijai www.lnjak.org

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagi – Toronto nodaļa

Daugavas Vanagi – Toronto nodaļa ir reģistrēta labdarības organizācija Kanādā, atrodas Kanādas Latviešu Centrā Toronto, ēkas lejas stāvā. Nodaļa dibināta 1950. gada 30. jūnijā.

Daugavas Vanagu Toronto nodaļa:

Priekšsēde/President: Gunta Reynolde
Vanadžu Vadītāja: Dzintra Eglītis

Tuvāka informācija: www.daugavasvanagi.ca/

Toronto latviešu biedrības sestdienas skola

Toronto latviešu biedrības sestdienas skola

Toronto latviešu biedrības sestdienas skolas pārskats

Toronto Latviešu biedrība skolu dibināja 1950.gadā. Šobrīd skolas telpas atrodas Toronto Latviešu centrā, 4 Credit Union Drive.

Skola darbojas no septembra līdz maija beigām, sestdienās no 8:50 – 13:30.

Skolu apmeklē bērni no 3 g.v. – 14 g.v.

Klases – bērnudārzs, pirmskola, 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl., 6.kl., 7.kl., 8.kl.

Mācību priekšmeti: Latviešu valoda (MML – Mēs Mācāmies Latviski stundas skolēniem ar zemāku valodas zināšanu līmeni), Vēsture, Ģeogrāfija, Ticības mācība, Tautas dejas, Dziedāšana, Koklēšana

Sarīkojumi: Skolas gada atklāšana, 7., 8.kl. uzstāšanās karavīru piemiņas sarīkojumā Saulainē, Ķekatas, 18.novembra svētku akts, Ziemassvētki, Draudzīgais aicinājums (6.kl. uzvedums), Kalpaka piemiņas brīdis, Ģimenes diena, Izlaidums.

Laipni lūdzam!

Kontaktinformācija: rmgaide@bell.net vai 416 670 6614

Tagad mūs vari arī pameklēt: torontolatviesuskola.com un Facebook

Informācija apkopta 2013.gadā

Latvija Amerikā

Latvija Amerikā

Redakcijas kolēģija:
Ingrida Vīksna, Vita Gaiķe, Jānis Mežaks

4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario, M4A 2N8
tel.: 416-465-7902
fakss: 416-465-8168
e-pasts: latvija.amerika@gmail.com

Abonēšanas maksa:
Kanādā – 12 mēn. abonements $ 160.00, HST ieskaitot.
ASV – 12 mēn. abonements US $ 180.00;
Eiropā, Latvijā un citur – 12 mēn. abonements $ 270.00.

Sludinājumu maksa:
1 cm vienā slejā – $ 7.00
atkārtojot 3 reizes un vairāk, 25 % atlaide
Sludinājumu maksām Kanādā pieskaitāmi 13% HST

Laikraksta abonēšana un sludinājumi: – tel. 416-466-1514

Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanadā

Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanadā

Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanadā dibināta 1953. gadā ar mērķi apzināt un vienot Toronto un tās apkārtnē dzīvojošos latviešu daiļamatniekus. Biedros skaitāmi dažādu arodu meistari: audējas, rokdarbnieces, adītājas, tekstīlmozaikas darinātājas, rotkaļi, kokapstrādātāji, pinēji, podnieki un stikla apstrādātāji. Mākslas darbos čenšamies apvienot latviešu rakstus un techniku ar mākslu.

Jauni biedri ir laipni gaidīti. Piedāvājam iespēju apgūt visas latviešiem pazīstamās technikas. Daiļamatnieku darbi ir izstādīti Latviešu Centrā kā arī istādēs Centrā un vietējās organizācijās.

Grupa satiekās daiļamatnieku Centra telpās nozīmētās sestdienās. Par datumiem, sazinaties ar Zintu Enzeliņu zintaenz@bell.net. Gadu maksa ir $10 biedriem, kā arī biedru veicinātājiem un ieskaita piedalīšanos sestdienas grupās.

 

Vairāk informācija šeit

Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis”

Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis”

Mūsu moto – „Tā nav kļūda, tas ir variants!”

Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis” tika dibināts 2000.gadā, un 2010.gadā atzīmēja savu 10 pastāvēšanas gadadienu, izdejojot Jubilejas koncertu kopā ar vēl vieniem gaviļniekiem – Daugavas Vanagu Toronto deju kopu „Daugaviņa”. „Dižā Danča” vadītāja ir entuziastiskā tautas deju pazinēja Māra Simsone, kura savu talantu parādījusi ne tikai mācot deju soļus un kustības, bet arī veidojot horeogrāfijas. Ansamblis ar panākumiem piedalījies vairākās jaundeju skatēs. Kā veiksmīgāko skati var minēt 2004.gada skati Toronto, kurā tika iegūta 1.vieta, izdejojot M. Simsones „Iebrauca saulīte”. Māras dejas ir arī aizceļojušas un guvušas atzinību Latvijā – „Iebrauca saulīte” tika dejota VII vidējās paaudzes dejotāju svētkos Valmierā, un deja „Spieķītis” tika izdejota XVI Senioru deju svētkos Ikšķilē.

Ansamblis ir aktīvi piedalījies visos Kanādas dziesmu un deju svētkos, Garezera dziesmu dienās, vairākos Toronto latviešu centra sarīkojumos, uzstājies Indianapolē, Čikāgā, Sidrabenē, Mežciemā un Hamiltonā. „Dižajam Dancim” ir arī lieli un skaisti nākotnes plāni. Skats tiek vērsts uz Dziesmu dienām Austrālijā.

Ansambļa dejotāju vecums ir kā „raibs zaķis” – sākot no „ap 30” un tā tik uz priekšu. Vienmēr „Dižais dancis” priecājas redzēt jaunus dejotājus, kuri vēlas savus pirmdienas vakarus pavadīt jaukā un sirsnīgā pulkā, apgūstot latviešu tautas dejas soļus un izbaudot dejas burvību. Deja ir arī draudzība, un ne velti „Dižā Danča” dejotāji par savu mīļāko nodarbi dēvē „tērzēšanu pēc mēģinājuma pie glāzes Aldara zelta!”

Mēģinājumi notiek katru pirmdienu no 19:30 – 21:30 Toronto latviešu centrā, 4 Credit Union Dr, Toronto, M4A 2N8.

Vairāk informāciju par „Dižo Danci” un par iesaistīšanos var iegūt zvanot vai rakstot ansambļa vadītājai Mārai Simsonei (Tel. 905-827-5929, e-pasta adrese: jsimsons@cogeco.ca)

Deju grupa “Daugaviņa”

Deju grupa “Daugaviņa”

Deju grupa tika dibināta 1971. gada martā. Edvīns Kalviņš, grupas dibinātājs, to vadīja līdz 1997. gadam un bija daudzu jaunrades deju autors. Grupā dejo jaunieši no 12 līdz 40 gadu vecumam. Grupa ir uzstājusies vairākos starptautiskos sarīkojumos, kā arī Dziesmu un Deju Svētkos ASV, Kanādā un Latvijā.

Katru gadu jaunieši piedalās vairākos koncertos Latviešu Centrā Toronto, Sidrabenē un vienalga kur citur pasaulē, kur notiek Latviešu Dziesmu un Deju Svētki!

Mēģinājumi notiek katru svētdienas vakaru (izņemot vasaras brīvlaiku un svētku dienas) no 18:30 – 21:00, Latviešu Centrā – 4 Credit Union Drive, Toronto.

Sīkāka informācija: Selga Apse apse@sympatico.ca

Vadītāji:
Kopš 1998: Selga Apse
1971-1997: Edvīns Kalviņš

Toronto latviešu mūzikas ansamblis Skanda

Toronto latviešu mūzikas ansamblis, kam dots „Skandas” vārds, ir samērā jauns – darbojas septiņus gadus. Pirmā uzstāšanās bija Latvijas Valsts svētku ieskaņas sarīkojumā Latviešu Centrā Toronto 2012. gada 17. g. novembrī, kad komponistam, pedagogam un kordiriģentam Jānim Beloglazovam radusies ideja savākt kopā nelielu muzicējošu grupiņu. Jānis, kurš iepriekš diriģējis gan Otavas latviešu kori un  Toronto „Dainu”, gan bijis  virsdiriģents vairākos Dziesmu svētkos,  kopā ar 5 dziedošām meitenēm saņēmis lielu publikas atsaucību, arī pašiem iepaticies kopādziedāšanas prieks, tāpēc nolēmuši turpināt. Šobrīd ansamblis darbojas jau vairāk nekā 10 cilvēku sastāvā. Dalībnieki gan dzied, gan spēlē vairākus instrumentus.

Vārdam „skanda” latviešu valodā var meklēt līdzību ar pasaulē senākās eksistējošās valodas –  sanskrita sakni „skan”, kas pamatā daudziem latviešu vārdiem: skanēt, skandēt, skandināt, skanošs.

Lielāko daļu ansambļa repertuāru veido tautasdziesmas, kuru apdaru autors ir „Skandas” „dvēsele”- komponists Jānis Beloglazovs, ņemot vērā ansambļa intereses un izaugsmi . Ansamblis koncertējis Toronto, Hamiltonā, Montreālā, Otavā un Čikāgā. Vairākas reizes ansamblis ir uzstājies Latviešu Centra jubilejās (2013. un 2014. gadā). Tāpat dziedājām līdzekļu vākšanas koncertā par labu Latviešu Centram 2015.g. pavasarī. 2015. g. rudenī uzvedām koncertu “Visu gadu dziesmas krāju” visus līdzekļus ziedojot Latviešu Centram. Esam kuplinājuši Valsts svētku sarīkojumus, gan LNAK pieņemšanas, gan Latviešu Centra rīkotajās Diena Latvijai. Tāpat dziedājām Latvijas 100 gades karoga svētkos Toronto un Hamiltonā. Katru gadu iepriecinam Kristus Dārza iemītniekus ar skanīgām dziesmām. 4. maijā piedalījāmies M.Zālites un Z. Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzvedumā. Jau divus gadus dziedājām dzīvā pārraidē Latvijas Radio 2 raidījumā “Gadsimta garākā Līgo dziesma”, arī vairākkārtigi esam piedalījušies Kanādas Dziesmu svētkos Toronto un Hamiltonā.   

Vairāk informācija: Iveta Bertovska ivetaklavier@yahoo.com 

Kamerkoris Dzirksts

Kamerkoris Dzirksts

Kamerkoris Dzirksts dziedājis diriģentes Vizmas Maksiņas vadībā kopš 1983. gada. Mūsu repertuārā ir gan latviešu klasiskās kora dziesmas, gan cittautiešu klasiskā kora mūzika, gan latviešu estrādes un pop mūzika. Sastrādājamies un sadziedamies ar citiem latviešu koriem, kā arī ar baltiešu koriem Toronto. Piedalāmies latviešu dziesmu svētkos gan Ziemeļamerikā, gan Latvijā, un esam ceļojuši pa Ziemeļameriku un Latviju sniedzot koncertus un papildinot latviešu sarīkojumus. Mūsu darbības vadlīnijas ir dziedāšana, savstarpēja draudzība, prieks un cieņa viens pret otru.

Dzirksts mēģinājumi notiek ceturtdienas vakaros Kanadas Latviešu Centrā Toronto, no 19:30 līdz 22:00, no septembra līdz Jāņiem. Aicinām visus, kas mīl un spēj dziedāt, mūsu pulciņā. Latviešu valodas zināšanas nav nepieciešamas, jo mūzikas valoda ir universāla. Toties, spēja kaut cik lasīt mūzikas notis ļoti noder.

Tuvāka informācija un pieteikšanās:
Vizma Maksins (vmaksins@hotmail.com)
Linda Luck (lindaluck123@hotmail.com)
Ilze Valdmanis (ilze.valdmanis@gmail.com)

Tuvākie pasākumi

Marts, 2023

Nav pasākumi

416-759-4900
office@latviancentre.org

Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON M4A 2N8
Canada

X