Apolonijas Veteres bibliotēka ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem.


Kā nokļūt bibliotēkā?

Bibliotēka atrodas Latviešu Centra Toronto otrajā stāvā, kur lasītavā, kā arī skolu bērnu nodaļas “Burvju Atslēdziņa” un pirmsskola “Ligzdiņa” var iepazīties ar bibliotēkas krājumu.

Uzziņām: 416-759-4900 ext 1008


Kā kļūt par lasītāju?

Lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju, nepieciešams izpildīt reģistrācijas anketu, ar parakstu apliecinot lietošanas noteikumu ievērošanu. Bibliotēka uz mājām izsniedz materiālus reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.


Kā sameklēt informāciju?

Bibliotēkas kolekcija iekārtota pēc Dewey decimālsistēmas ar grāmatu nosaukumu, autoru, tematu. Dežurants uz vietas palīdzēs atrast nepieciešamo. Jautājumus un izziņu pakalpojumus var iesniegt rakstiski azichmanis@hotmail.com.

Reģistrētiem lietotājiem pieejams publiskais dators meklēt informāciju Latvijas Nacionala Bibliotēkā  LNB.lv, kā arī lasīt žurnālus IR.lv, Jaunā Gaitā.