Ivars Mikelšteins
Priekšsēdētājs
Lionel Zondo
Vicepriekšsēdētājs, personāldaļa
Mārtiņš Gaide
Finanšu direktors
Ilona Krūmiņa
Pasākumu plānošana
Pēteris Puķītis
Speciālie projekti