Ivars Mikelšteins
Priekšsēdētājs
Lionel Zondo
Vicepriekšsēdētājs, personāldaļa
Mārtiņš Gaide
Finanšu direktors
Larisa Kaļiņa
Darbs ar brīvprātīgajiem
Alberts Upeslācis
Biedrzinis
Ilona Krūmiņa
Pasākumu plānošana
Pēteris Puķītis
Speciālie projekti