1986. gadā dibināts KLCT Stipendiju Fonds, kas atbalsta jauniešus latviskai izglītībai un sabiedrisko zināšanu studijām dažādās mācību iestādēs. Līdz šim piešķirtas 220 stipendijas $179,550. vērtībā. (2022.g.)

Stipendiju fondu komiteja Kārļa Lapiņa vadībā savāca $111,000 1988.g pavasarī. No 860 Centra biedru vienībām, ģimenēm un vienniekiem 442 ziedojuši. Dāmu komitejas rīkotais azaids deva $1000. un 13 mākslinieki, ziedojot fondam savus darbus, deva iespēju sarīkot loteriju ar $15,000. ienākumos.

“Sirsnīgs paldies visiem devējiem, kas esiet devuši tur, kur vajadzība vislielākā. Jo kas gan mēs būsim bez latviskas jaunās paaudzes? Dodot, mēs ikviens un visi kopā esam kļuvuši bagātāki.”

Kārlis Lapiņš

2023. gada KLCT Stipendiju pieprasījuma veidalapa (PDF), kuru jāiesniedz Centra birojā līdz 31. maijam.

Scholarship Terms and Conditions (PDF)